VDS održalo obuku za predstavnice regiona Beograd Mreže žene protiv nasilja 

Viktimološko društvo Srbije je 24. i 25. maja u Beogradu organizovalo obuku pod nazivom ,,Od žrtve do pobednice: Korišćenje sopstvenih kapaciteta za izlazak iz nasilja”. Obuka je organizovana u okviru projekta Formiranje nacionalne telefonske SOS linije za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koji će raditi po feminističkim principima koji finansira OAK preko Trag fondacije.

Učesnice obuke bile su predstavnice organizacija regiona Beograd Mreže žene protiv nasilja: ASTRA, Atina, Autonomni ženski centar, Romski centar za žene i decu Daje, …Iz kruga-Beograd i Viktimološko društvo Srbije-VDS.

Cilj obuke jeste da polaznice/i nauče kako na najbolji način mogu da upute žrtve da pored postojećeg sistema pomoći i podrške, koristve svoje sopstvene kapacitete za izlazak iz nasilja i lični rasti razvoj.

  Kontakt

  011 2288040

  065 5486421

  063 356613

  E-mail: vdsrbija@gmail.com

  Internet stranica: www.vds.rs

  Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h