VDS biblioteka

VDS biblioteka je dostupna članovima VDS i drugim zainteresovanim naučnim i stručnim radnicima, studentima i drugim licima.

VDS biblioteka je otvorena za korisnike radnim danima od 10 do 16 časova.

Za sve informacije vezano za korišćenje biblioteke VDS možete se obratiti na brojeve telefona 011/228-80-40 i 065/548 64 21.

Za sve informacije vezano za koriščenje biblioteke Viktimološkog društva Srbije, možete se obratiti na brojeve telefona 011/228-80-40 i 065/548 64 21, svakog radnog dana od 10 do 16 časova.

VDS biblioteka 

Biblioteka Viktimološkog društva Srbije raspolaže sledećim časopisima: —>

Biblioteka Viktimološkog društva Srbije raspolaže fondom od preko 90 video zapisa i štampanih materjala vezano za rat, istinu i pomirenje, trgovinu ljudima, nasilje i žrtve.
 

Istina i pomirenje – oznaka ZAIP  
Istina i pomirenje – oznaka IP  
Nasilje 
Trgovina ljudima 
Žene 
Žrtve 
Deca 
Opšte 
Kriminalitet 
Restorativna pravda 

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h