Uputstva za autorke i autore

Tehnička uputstva za autore i autorke članaka i prikaza mogu se preuzeti OVDE

Prilikom dostavljanja rada, autori su dužni da dostave i potpisanu izjavu kojom potvrđuju da su upoznati sa uputstvima za autore i obavezama autora definisanim u Uređivačkoj politici časopisa, te da su se istih pridržavali prilikom pripreme članka.

Izjava autora se može preuzeti OVDE  

Izjavu autora dostaviti elektronskim putem (skeniranu) ili putem pošte (originalnu verziju) na adresu uredništva.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h