Temida

TEMIDA je časopis o viktimizaciji (stradanju), ljudskim pravima i rodu. Časopis objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja (sa posebnim naglaskom na probleme žena, dece, manjinskih grupa, invalidnih lica i drugih kategorija koje su posebno izložene viktimizaciji), strah od kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju viktimizacije i slično. Svaki broj je tematski koncipiran ali se objavljuju i tekstovi van odredjenih tema. 

 

Tehnička uputstva autorkama i autorima članaka i prikaza —>

Sa ovog mesta možete preuzeti kompletan sadržaj Časopisa o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu Temida u pdf formatu:

Za dodatne informacije u vezi izdanja Viktimološkog društva Srbije obratite se Viktimološkom društvu Srbije, Ismeta Mujezinovića 21/6, Beograd,
tel: 011-228-80-40 e-mail: vdsrbija@gmail.com

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h