Teme brojeva za 2024. godinu

Teme za 2024. godinu su:

Broj 1: Kriminalitet, žrtve i društvena reakcija (rok za predaju radova je 20. januar 2024. godine)

Broj 2: Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive (rok za predaju radova je 20. maj 2024. godine)

Broj 3: Masovna viktimizacija i podrška žrtvama (rok za predaju radova je 20. avgust 2024. godine)

Članci van teme broja, kao i prikazi knjiga i konferencija mogu biti predati Redakciji bez obzira na rokove.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h