Teme brojeva za 2023. godinu

Teme za 2023. godinu su:

Broj 1: Rodno zasnovano nasilje u različitim kontekstima (rok za predaju radova je 10. februar 2023. godine);

Broj 2: Viktimizacija u obrazovnim institucijama (rok za predaju radova je 10. jun 2023. godine);

Broj 3: Žrtve i restorativna pravda (rok za predaju radova je 10. septembar 2023. godine).

Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h