Teme brojeva za 2022. godinu

Teme za 2022.godinu su:

Broj 1: Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive (rok za predaju radova je 10. februar 2022. godine)

Broj 2: Pandemija Covid-19: Viktimološke perspektive (rok za predaju radova je 10. jun 2022. godine)

Broj 3: Zelena viktimologija (rok za predaju radova je 10. septembar 2022. godine)

Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h