Pomoć žrtvama

Svako može usled izvršenog krivičnog dela pretrpeti fizičku bol, psihičke patnje, uništenje ili oštećenje imovine, strah i grubi napad na svoja osnovna prava. Posle toga možete se osećati ljuti, zabrinuti i sami. Nije važno kada se to desilo, danas, pre mesec dana, pre godinu dana – UVEK možete da nas pozovete.

Služba VDS info i podrška žrtvama odgovara na najčešće potrebe žrtava i pruža:

• Informacije o pravima žrtava i načinima na koje ih mogu ostvariti;
• Poverenje, razumevanje, osnažujuću podršku;
• Razmatranje mogućnosti za rešavanje problema;
• Aktiviranje podrške u porodici i socijalnoj sredini,
• Informacije o psihološkim reakcijama i dinamici oporavka;
• Pravnu i psiholopku pomoć;
• Praktične informacije za ponovno uspostavljanje životnih tokova posle traumatičnog događaja i dr.;
• Upućivanje na nadležne i specijalizovane institucije/organizacije, u zavisnosti od konkretnih potreba žrtava ;
• Praćenje i podršku na sudu i kontakte sa državnim institucijama;

Ako znate nekoga ko je bio žrtva pokušajte da mu budete podrška, saslušajte ga, nemojte ga kriviti i suditi o njegovim postupcima, pomozite mu da pronađe odgovarajuću službu koja mu može pomoći, poštujte njegova prava i potrebe! Pozovite VDS mi smo tu za vas svakog dana od 10.00-20.00h

 

Presude vezane za psihičko zlostavljanje na radu (mobing)

 

Pomozi mi da se oporavim posle teškog ili traumatičnog životnog iskustva

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h