Stranica 1 od 1

Procena rizika u slučaju nasilja u porodici

Poslato: Pon Mar 21, 2022 1:41 pm
od scopic
Poštovane koleginice i kolege,

U cilju razvijanja obuke za mapiranje potreba žrtava i procenu rizika, a potom i pripremu priručnika koji bi trebalo da olakša rad na proceni potreba i rizika a u cilju razvijanja individualnih planova podrške i zaštite žrtava prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, pozivamo vas da podelite sa nama liste indikatora za procenu rizika koje koristite u radu, kao i svoje uvide u vezi sa njiima, tj. ako imate sugestije i predloge kako bi ove liste mogle da se unaprede, dopune, učine primenljivim od strane svih relevantnih organa i institucija angažovanih na suzbijanju i reagovanju u slučajevima nasilja u porodici.

Unapred hvala!

Sanja Ćopić, VDS