Organizacije i institucije koje pružaju pomoć žrtvama

 BESPLATNE LINIJE 

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Besplatna linija za prijavljivanje nasilja u porodici MUP RS Srbija 0800 100 600 www.mup.gov.rs
Svaki dan 24 časa
Besplatna linija Ministarstva prosvete za prijavljivanje vršnjačkog nasilja Srbija 0800 200 201
www.mpn.gov.rs
Radnim danima 07.30 do 15.30 h
SOS linija za nasilje u porodici
(za teritoriju Vojvodine)
Vojvodina 0800 10 10 10

mreža.sos.vojvodina@

gmail.com

www.sosvojvodina.org Radnim danima 10.00 do 20.00 h
Sektor unutrašnje kontrole/prijava nepravilnosti u radu policije Bulevar Zorana Đinđića 104
Novi Beograd
011 312 1555
sukp@mup.gov.rs Svaki dan 24 časa
Savetovalište protiv nasilja u porodici Beograd 0800 011 011
011 329 1440
011 2441 521
062 304 560 
savet@eunet.rs www.sigurnakuca.com Radnim danima od 10 do 19h, ali žrtve mogu da dobiju podršku i pomoć kao i sklonište van radnog vremena pošto Sigurna kuća u okviru naše organizacije radi 24h
Besplatan telefonski servis za žrtve saobraćajnih nezgoda Srbija 0800 085 087 Radnim danima 10-16 h

 

OPŠTE SLUŽBE ZA ŽRTVE (MOGU SE OBRATITI ŽRTVE BEZ OBZIRA NA POL, STAROST, VRSTU VIKTIMIZACIJE)

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Viktimološko društvo Srbije Ismeta Mujezinovića 21/6, 11000 Beograd 0112288040
063356613
0655486421
vdsrbija@gmail.com www.vds.rs
Radnim danima 10.00 do 20.00 h
Novosadski humanitarni centar – Psihološko savetovalište Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad (kancelarija organizacije); Bulevar vojvode Stepe 1, 21000 Novi Sad (Savetovalište) 063694677
nshc@eunet.rs savetovaliste.nshc@gmail.com www.nshc.org.rs
http://www.savetovaliste.nshc.org.rs/
Ponedeljak – petak od 8h do 16h
Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON Konjovićeva 1, 25000 Sombor 0645383438
psihozonsombor@yahoo.com psihozon.in.rs Radnim danima 10.00 do 20.00 h

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Autonomni ženski centar
Tiršova 5a, 11000 Beograd SOS telefon: 0800 100 007;
011 2662 222; Pravna podrška:
011 2656 178
azc@azc.org.rs www.womenngo.org.rs Radnim danima, SOS telefon od 10.00 do 20.00 časova
Pravni telefon svim radnim od 10.00 do 12.00 časova, dodatno ponedeljkom, utorkom i sredom od 17.00 do 20.00 časova i četvrtkom od 18.00 do 20.00 časova
BIBIJA – Romski ženski centar
Despota Đurđa 5, 11000 Beograd 011 3286 234 bibija@eunet.rs www.bibija.org Radnim danima od 09.00 do 17.00 časova
Mobilni timovi vikendom od 10.00 do 17.00 časova
Iz kruga – Beograd
Grčića Milenka 4b, 11000 Beograd 011 3448 045 sos-telefon@izkruga.org www.izkruga.org Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova
Romski centar za žene i decu Daje
Gostivarska 28, 11000 Beograd

SOS telefon:

0800 002 007;
063 340 365; 060 1318 355; 011 3987 898

nadadjurickovic@
gmail.com
www.romadaje.org Radnim danima i vikendom od 10.00 do 18.00 časova, a na mobilne telefone 24 časa
Klub žena Hera
Bačka 1, 24300 Bačka Topola 024 714 140 herawomen@gmail.com Radnim danima od 09.00 do 17.00 časova
SOS za žene i decu žrtve nasilja
Lole Ribara 2/8, 16210 Vlasotince 016 876 202 sos.vlasotince@
gmail.com
Radnim danima od 10.00 do 14.00 časova i od 18.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi od 18.00 d0 20.00 časova
Centar za prava žena Vršac
Mihajla Pupina 36a, 26300 Vršac 069 3696 930 centarvrsac@yahoo.com Radnim danima 15.00 do 20.00 časova
Centar za podršku ženama Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda 023 0437 343; 0800 101 010 podrska1@mts.rs

www.podrska.org.rs

Radnim danima i vikendom od 08.00 do 22.00 časova
Oaza Sigurnosti
Dečanska 12, 34000 Kragujevac 063 1029 833 info@oazasigurnosti.rs

www.oazasigurnosti.rs

Radnim danima od 08.00 do 14.00 časova
Mobilni timovi od 08.00 do 14.00 časova
„Iz kruga – Kragujevac“
Vojvode putnika 63, 34000 Kragujevac 034 358 238; 063 1748 764 office.kg@izkruga.org;
slavicaizkruga71@gmail.com
Radnim danima od 08.00 do 15.00 časova
Udruženje Fenomena
Crvenog Krsta 64, 36000 Kraljevo 069 3355 706 soskraljevo@gmail.com

www.fenomena.org

Radnim danima i vikendom 24 časa
Udruženje građana – Žene za mir
Svetozara Markovića 35, 16000 Leskovac 016 237 300; 016 237 301 zenemir@ptt.rs; office@womenforpeace.
org.rs

www.womenforpeace.org.rs

Radnim danima od 10.00 do 14.00 časova i od 17.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi od 10.00 do 14.00 časova
Udruženje Romkinja – Osvit
Vinaverova 46, 18000 Niš 018 515 318; 0800 100 909 anaosvit@gmail.com

www.osvit.rs

Radnim danima i vikendom 24 časa
Iz kruga – Vojvodina
Bulevar vojvode Stepe 67, 21000 Novi Sad 021 447 040; 066 447 040 office@
izkrugavojvodina.org

www.izkrugavojvodina.org

Radnim danima od 09.00 do 16.00 časova
SOS ženski centar
Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad 021 422 740 sos.telefon@gmail.com

www.sosns.org.rs

Radnim danima od 17.00 do 21.00 časova
Udruženje Roma Novi Bečej
Đure Jakšića 29, 23272 Novi Bečej 023 774 959 udruzenjeromanb@
gmail.com

www.udruzenjeromanb.org

Radnim danima od 10.00 do 15.00 časova
Mobilni timovi rade 24 časa
NVO Ženska alternativa Sombor
Trg Svetog Đorđa 1, poštanski fah 19, 25000 Sombor 025 417 321 sossombor@gmail.com

www.zenskaalternativa.org

Radnim danima od 17.00 do 20.00 časova
Zrenjaninski edukativni centar
023 581 350; 0800 101 010 zreduc@gmail.com

www.zreduc.org.rs

Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova
Udruženje žena Peščanik

Romanijska 12, 37000 Kruševac

066 006 606 sandglass.ngo@
gmail.com

www.udruzenjepescanik.org

Radnim danima i vikendom, ponedeljak – petak od 10.00 do 14.00 časova, a subotom od 11.00 do 14.00 časova
Udruženje žena “Femina” – Smederevska Palanka
026 310 841 femina@verat.net Radnim danima:
ponedeljak i petak 10.00 do 13.00 časova
utorak, sreda, četvrtak 17.00 do 20.00 časova
pravna pomoć sreda 17.00 do 20.00 časova
Ženski centar Užice
Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice 0800 333 445 womencenue@gmail.com www.womcenue.org.rs Radnim danima od 08.00 do 20.00 časova
Ženski istraživački centar
Niš 018 4235 786
063 8262 751
ziceknis@gmail.com www.zicni.org.rs

Radnim danima
11.00 do 13.00 časova

Centar za devojke
Niš 018 203 033
060 3616 859
centarzadevojke@
gmail.com
www.centarzadevojke.org.rs

Radnim danima
09.30 do 15.00h i na jezicima nacionalnih manjina

SOS telefon – Udruženje DamaD Novi Pazar 020 332 755 office@kcdamad.org www.kcdamad.org

Radnim danima 10.00 do 21.00h
Pravna pomoć Subotom 11.00 do 14.00h

 

SIGURNE KUĆE/SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Savetovalište protiv nasilja u porodici – Beograd
Beograd 011 3291 440; 0800 011 011; 011 2441 521
Tel. dostupan van radnog vremena je
062 304 560
 savet@eunet.rs www.sigurnakuca-beograd.com Radnim danima od 10.00 do 19.00 časova ali žrtve mogu da dobiju podršku i pomoć kao i sklonište van radnog vremena pošto Sigurna kuća u okviru naše organizacije radi 24 časa
Sigurna kuća Vranjska banja
Vranjska banja sigurnakucabanja@
gmail.com
Radnim danima i vikendom od 08.00 do 20.00 časova i pasivno noćno dežurstvo
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima – Zrenjanin
Zrenjanin 064 6488 100; 064 6488 103 sigurnakucazr@
gmail.com
Radnim danima i vikendom 24 časa
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Jagodina
Jagodina 035 8222 456; 035 240 030 csrjag@ptt.rs www.csrjagautentic.net Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade od 07.30 do 15.00 časova
Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica –Kragujevac
Kragujevac 065 6120 490; 034 370 195 kneginjaljubica@
gmail.com
Radnim danima i vikendom 24 časa
Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Leskovac
Leskovac 064 8986 697 leskovac.csr@
minrzs.gov.rs
Radnim danima i vikendom 24 časa
Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Niš
Niš 018 521 210 sigurnakucanis@
gmail.com
Radnim danima i vikendom, 24 časa
Sigurna ženska kuća – Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem – Novi Sad
Novi Sad 021 6465 746 sigurnazenskakuca@
csrns.org.rs
www.csrns.org.rs Radnim danima i vikendom 24 časa
Sigurna kuća Pančevo pri Centru za socijalni rad “Solidarnost”- Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Pančevo
Pančevo 0800 100 113 skpa2012@yahoo.com www.sigurnakucapancevo.rs Radnim danima i vikendom:
SOS telefon, radnim danom, od 09.00 do 19.00 časova,
Individualni savetodavni razgovori, po zakazanom terminu, radnima danom, od 08.00 do 12.00 časova.
Usluga smeštaja se pruža 24/7, kroz redovan rad (radnim danom od 07.00 do 19.00 časova stručne službe), i pasivno dežurstvo (noću, vikendom, i praznicima)
Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad – Priboj
Priboj 033 2452 253 centarpriboj@
opentelekom.rs
www.csrpb.rs Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Smederevo
Smederevo 062 608 080 Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7
Sigurna kuca pri Centru za socijalni rad – Sombor
Sombor 025 460 313; 062 787 933 sigurnakuca.sombor@
gmail.com
Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7
Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica 022 618 843 sigurnakucasrem@gmail.com Radnim danima i vikendom 24 časa

Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Šabac

Šabac 064 8277 336; 015 340 000 csrsa@ptt.rs www.csrsabac.org.rs Radnim danima 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Opšta bolnica Kikinda (Centar za žrtve seksualnog nasilja)
Đure Jakšića 110, 23300 Kikinda 023/316-288
0800 10 10 10 (broj Mreže SOS Vojvodina)
podrska1@mts.rs, jelena.rajkov@yahoo.com http://www.obki.rs/ Radnim danima i vikendom, 24 časa
Opšta bolnica “Đorđe Jovanović “ Zrenjanin(Centar za žrtve seksualnog nasilja)
Dr Vase Stajića 5, 23000 Zrenjanin 023/513200
0800 10 10 10 (broj Mreže SOS Vojvodina)
http://bolnica.org.rs/ Radnim danima i vikendom, 24 časa
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodina
(Centar za žrtve seksualnog nasilja)
Branimira Ćosića 37, 21000 Novi Sad 021/4899222
0800 10 10 10 (broj Mreže SOS Vojvodina)
Radnim danima i vikendom, 24 časa
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
(Centar za žrtve seksualnog nasilja)
Stari šor 65,
22000 Sremska Mitrovica
022/ 610-222,
lok.153,
063/8736925,
064/4491710;
0800 10 10 10 (broj Mreže SOS Vojvodina)
info@obsm.rs,
branislavagolic84@gmail.com,
triliansm@gmail.com
http://www.obsm.rs/ Radnim danima i vikendom, 24 časa

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA 

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima  Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd 063 610 590 centar@centarzztlj.rs www.centarzztlj.rs
Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi 24/7
NVO Atina Ćustendilska 28, 11000 Beograd 061 6384 071
0113220030
office@atina.org.rs www.atina.org.rs
Radnim danima i vikendom 08.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi imaju pasivno dezurstvo. Kada se radi o trgovini ljudima, po pozivu izlazi se na teren 24/7.
ASTRA Beograd 011 7850 0001
0800101201
116000
sos@astra.rs www.astra.rs Radnim danima i vikendom
SOS telefon je dostupan radnima danima od 09.00 do 17.00 časova, a mobilni telefon 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ DECI ŽRTVAMA NASILJA 

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Centar za integraciju mladih Vukasovićeva 2, 11000 Beograd

 062 1915 650

office@cim.org.rs

www.cim.org.rs
Radnim danima od 08.00 do 18.00 časova
Vikendom od 11.00 do 16.00 časova
Mobilni timovi se angažuju po potrebi
Nacionalna dečija linija Srbije / Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

116 111

www.nadel-decijalinija.org
Radnim danima i vikendom, 24 časa
SOS linija za prijavljivanje nestale dece Evropska linija

116 000

Svakog dana 24h
Prihvatilište za zlostavljanu decu “J.J.Zmaj”, upućivanje preko CSR za decu iz cele Srbije Srbija

011 3970 749

office@zcodo.rs Svakog dana 24 h
Dečiji romski centar Beograd

064 1320 215

dec.rom.centar@ptt.rs   Svakog dana 24 h
Zaštita dece od zloupotrebe u pornografske svrhe na internetu MUP RS Srbija   childprotection@mup.gov.rs www.mup.gov.rs Svakog dana 24 h
Centar za reintegraciju i aktivizam
Podrška deci čiji roditelji su u zatvoru
Beograd 062 8013 715
0617013715
Brankica_tj@yahoo.com   Radnim danima
09.00 do 16.00h
Brankica Tarbuk Janković

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ 

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Kancelarija za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici – GO Zvezdara Bulevar kralja Aleksandra 298, 11000 Beograd 011 3405 639  leila.ruzdic@zvezdara.org.rs   Radnim danima od 12.00 do 13.00 časova i utorkom od 16.00 do 18.30 časova
Opština Vračar Njegoševa 77
(soba 701)
Beograd
011 3081 507   Radnim danima
09.00 do 13.00 časova
Milesa Mitrović
Opština Čukarica Mesna zajednica Železnik
Darinke Radović 35
011 2571 092 Radnim danima
09.00 do 12.00 časova
Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti Bulevar Despota Stefana 53 Beograd bcm_bgd@yahoo.com www.bcm.org.rs Radnim danima
09.00 do 17.00 časova
Autonomni ženski centar-pravna pomoć ženama žrtvama nasilja Beograd 011 2656 178 azc@azc.org.rs www.womenngo.org.rs  Radnim danima
10.00 do 12.00 časova
Pon/uto/sreda
17.00 do 20.00 časova
Kancelarije besplatne pravne pomoći https://pravneinformacijezazrtvenasilja.rs/
pomoc-po-gradovima/ 

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ZAPOSLENIMA KOJI NE MOGU DA OSTVARE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA 

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova Мakedonska 4, 11000 Beograd 011 3131 418 kabinet@ramrrs.gov.rs

 

www.ramrrs.gov.rs
Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Zdravstvena zaštita
Ambulanta za mobing
Institut za medicinu rada
Deligradska 29
Beograd
011 3400 942
011 3400 980
info@imrs.rs

 

www.imrs.rs
Radnim danima
09.00 do 16.00 časova
Republička inspekcija rada Bul. umetnosti 10
Beograd
011 2017 485
011 2017 194
inspekcija@minrzs.gov.rs www.minrzs.gov.rs
Radnim danima
07.30 do 15.30 časova
Viktimološko društvo Srbije Beograd 011 22 88 040
065 548 64 21
063 356 613
vdsrbija@gmail.com www.vds.rs  Radnim danima 10 – 20h
Odsek Inspekcije rada Beograd 011 2753 689 www.minrzs.gov.rs
Radnim danima
07.30 d0 15.30 časova
Upravna inspekcija nadležna za radne odnose u okviru drž. uprave Beograd 011 3113 459
www.mduls.gov.rs
Radnim danima
07.30 do 15.30 časova
Sindikat banki BOFOS Beograd 011 3335 192
bofos@sindikat.rs www.bofos.org.rs
Radnim danima
09.00 do 16.00 časova
Savez samostalnih sindikata Srbije Beograd 011 3231 505
www.sindikat.rs
Radnim danima
09.00 do 17.00 časova

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA 

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Kneza Miloša br 4, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd 011 3344 235  office@yucom.org.rs www.yucom.org.rs
Radnim danima od 11.00 do 16.00 časova
Republički zaštitnik građana Deligradska 16 011 2068 100
064 8768 505
zastitnik@zastitnik.rs www.ombudsman.rs
Prijem stranaka radnim danima
09.00 do 16.00 časova
Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman Bulevar Mihajla Pupina 25
Novi Sad
021 4874 144 office@ombudsmanapv.org  www.ombudsmanapv.org
Radnim danima od 08.00 do 16.00 časova
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Beogradska 70
Prijem građana:
Nemanjina 22
011 2438 020
011 2436 464
poverenik@
ravnopravnost.gov.rs
www.ravnopravnost.gov.rs
Radnim danima
08.30 do 16.30h
Prijem građana utorkom i četvrtkom
Praxis Beograd 011 3444 482
011 3444 484
bgoffice@praxis.org.rs www.praxis.org.rs
Ponedeljak-četvrtak
09.00 do 16.00 časova
Praxis Kraljevo 036 312 658
036 312 659
kvoffice@praxis.org.rs   Ponedeljak-četvrtak
09.00 do 16.00 časova
Odbor za ljudska prava Bujanovac 017 660 754
063 7797 570
kdnjpmb@gmail.com   Radnim danima
10.00 do 17.00 časova
IAN – Međunarodna mreža pomoći Đure Daničića 5, Beograd 011 3229 732
011 3660 408
office@ian.org.rs www.ian.org.rs Radnim danima od 09.00 do 16.00 časova
Fond za humanitarno pravo Dečanska 12 (četvrti sprat), Beograd 011 3349 766  office@hlc-rdc.org www.hlc-rdc.org Radnim danima od 09.00 do 17.30 časova
Odbor za ljudska prava Vranje Poštanski fah 191, Vranje 017 410 822
066 410 822
sosvranje@hrcvr.org www.hrcvr.org Radnim danima SOS Telefon od 10.00 do 20.00 časova
Vikendom od 17.00 do 20.00 časova
Odbor za ljudska prava Leskovac Svetozara Markovica 37/2, Leskovac 016 215 922
nesic@eunet.rs www.humanrightsle.org Radnim danima i vikendom od 8.00 do 14.00 časova i od 17.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi rade po pozivu
Odbor za ljudska prava Niš Niš 018 526 232
028 526 233
office@chrin.org.rs   Radnim danima
09.00 do 16.00 časova
Odbor za ljudska prava Niš Obrenovićeva bb, TPC Kalca LAM.B-IIsprat-42, Niš 0800 008 007
018 526 232
office@chrin.org.rs www.chrin.org.rs Radnim danima
09.00 do 16.00 časova
Mobilni tim se angazuje na osnovu potrebe, ne postoji striktno radno vreme.
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar Ulica 1. Maja 85/a, Novi Pazar 020 323 011
sanodbor91@gmail.com www.san-odbor.org Radnim danima
10.00 do 16.00 časova
Chris kancelarija
Građanski forum
Novi Pazar 020 313 270
Office.novipazar@chris-network.org   Radnim danima
09.00 do 16.00 časova
Urban In
Zaštita ljudskih prava i sloboda
Novi Pazar 020 331 570  urbanin@gmail.com www.urbanin.org.rs Ponedeljak-subota
10.00 do 22.00 časova

 

ORGANIZACIJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJU MENTALNIH POREMEĆAJA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Udruženje za podršku ljudima sa neurozom „Herc“ Cvetanova ćuprija 103j
Beograd
062 1231 124 hercudruzenje@gmail.com www.herc.org.rs Radnim danima i vikendom, ne postoji fiksno radno vreme
Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Višegradska 26, Beograd SOS telefon:
011 7777 000
011 0113636400
drlazal@lazalazarevic.rs www.lazalazarevic.rs Svakog dana 24h
Centar Srce Novi Sad 0800 300 303 vanja@centarsrce.org www.centarsrce.org Svakog dana od 14.00 do 23.00 h
Nacionalna SOS linija za prevenciju suicida Srbija 0800 309 309 Svakog dana 00-24 h

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ KOD DISKRIMINACIJE I NASILJA PREMA LGBT OSOBAMA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
MUP RS
Odeljenje za rad policije u zajednici
Srbija 011 281 2035 www.herc.org.rs Radnim danima
08.00 do 16.00 h
MUP
Oficir za vezu LGBT
Beograd 064 892 6923 Aleksandar Stojmenović
MUP
Oficir za vezu LGBT
Beograd 064 892 3193 Sretko Pjanović
MUP
Oficir za vezu LGBT
Beograd 064 892 3197 Rade Blagojević
Da se zna Srbija 062 1104 844 dasezna.lgbt Utorkom od 9.00 do 12.00, sredom od 12.00 do 15.00 h
Labris-organizacija za lezbejska prava Beograd 011 322 7408
064 700 8293
labris@labris.org.rs www.labris.org.rs Radnim danima
10.00 do 16.00 h

 

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA RATA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Centar za Ratnu Traumu (War Trauma Center) Novi Sad 061 1362838 czrt@eunet.rs https://sr-rs.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization–NGO-/Centar-za-Ratnu-Traumu-War-Trauma-Center-213977228619840/ Ostavlja se kontakt na tel.sekretarici

 

SLUŽBE ZA POMOĆ I PODRŠKU SVEDOCIMA I OŠTEĆENIMA PRI VIŠIM SUDOVIMA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Viši sud Beograd – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima – odeljenje za ratne zločine Ustanička 29, Beograd 011 3082 644

slavica.pekovic@gmail.com

andjela.radonjic@bg.vi.sud.rs

www.bg.vi.sud.rs Radnim danima i vikendom od 08.30 do 19.00 časova
Viši sud u Beogradu- Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima – odeljenje za maloletnike Katanićeva 15, Beograd 011 6354 523 www.bg.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Valjevu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Karađorđeva br.48
Valjevo
014 294 282 uprava@va.vi.sud.rs www.visisudva.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Vranju – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Kralja Stefana Prvovenčanog br.1, Vranje 017 422 710; 017 422 711 jelena.dimitrijevic@vr.vi.sud.rs www.vr.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Zaječaru – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Generala Gambete bb
Zaječar
019 421 111; 019 422 133 uprava@za.vi.sud.rs www.za.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Zrenjaninu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Kej 2. oktobra broj 1
Zrenjanin
023 564 712; 023 560 077 uprava@zr.vi.sud.rs www.zr.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Jagodini – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Kneginje Milice 86, Jagodina 035 252 277 uprava@ja.vi.sud.rs www.ja.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Kragujevcu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Trg Radomira Putnika br. 4, Kragujevac 034 353 593 uprava@kg.vi.sud.rs www.kg.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud Kraljevo – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Karađorđeva 5, Kraljevo 036 313 353 uprava@kv.vi.sud.rs www.kv.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Kruševcu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Trg kosovskih junaka broj 3, Kruševac 037 429 589 uprava@ks.vi.sud.rs www.ks.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Leskovcu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Pana Đukića br. 13
Leskovac
016 253 460 uprava@le.vi.sud.rs www.le.vi.sud.rs Radnim danima 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Negotinu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin 019 542 366; 019 542 391 uprava@ne.vi.sud.rs www.ne.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Nišu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Vožda Karađorđa 23, Niš 018 504 000; 018 527 678 uprava@ni.vi.sud.rs www.ni.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Novom Pazaru – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Žitni trg br.16, Novi Pazar 020 314 391; 020 313 266 uprava@np.vi.sud.rs www.np.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Novom Sadu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Sutjeska br. 3, Novi Sad 021 4876 482; 063 588 793 jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs www.ns.vi.sud.rs Radnim danima od 08.00 do 15.00 časova
Viši sud u Pančevu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Vojvode Radomira Putnika broj 13-15, Pančevo 013 344 366; 013 345 184 uprava@pa.vi.sud.rs www.pa.vi.sud.rs; www.visisudpancevo.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Pirotu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima ul. Srpskih vladara 126Pirot 010 312 447; 010 312 442 uprava@pi.vi.sud.rs www.pi.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Požarevcu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Jovana Šerbanovića 4, Požarevac 012 523 886 uprava@po.vi.sud.rs www.po.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Prokuplju – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima 21.Srpske Divizije2
Prokuplje
027 321 667 uprava@pk.vi.sud.rs www.pk.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Smederevu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Trg republike 2, Smederevo 026 4646 666 uprava@sd.vi.sud.rs www.sd.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Somboru – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Venac Stepe Stepanovića bb, Sombor 025 412 163 www.so.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Sremskoj Mitrovici – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Svetog Dimitrija br.39
Sremska Mitrovica
022 600 100; 022 600 126 uprava@sm.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Subotici – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Senćanski put br.1
Subotica
024 554 111; 024 559 170 uprava@su.vi.sud.rs www.su.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Užicu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Nade Matić br.6, Užice 031 513 105; 031 513 245 uprava@ue.vi.sud.rs www.visi-sud-uzice.org.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Čačku – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Cara Dušana 6, Čačak 032 222 252 uprava@ca.vi.sud.rs www.ca.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Viši sud u Šapcu – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Gospodar Jevremova 8, Šabac 015 346 953 uprava@sa.vi.sud.rs www.sa.vi.sud.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

 

SLUŽBE ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Više javno tužilaštvo u Beogradu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Katanićeva br.15 Beograd

064 8324 508;
011 635 2861

vjt@bg.vi.jt.rs
podrskazrtvama@bg.vi.jt.rs
služba.za.informacije@
beograd.ok.jt.rs

www.bg.vi.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal
Prijavljivanje nasilja/proganjanja na internetu

Savska 17a
Palata pravde
Beograd

011 3601 272 vtk@beograd.vtk.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Bulevar Zorana Đinđića br.104, Beograd 011 6354 447

sluzbazainformisanje@prvo.os.jt.rs

www.prvo.os.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Ustanička 29, Beograd

064 8324 150;

011 308 2737

sluzba.za.informisanje@tok.org.rs

www.tok.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Valjevu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Vuka Karadžića 5,
Valjevo

064 8819 480;
014 295 751

vjtva.sluzbapomoci@mts.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Vranju – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

StefanaPrvovenčanog br 1 Vranje

017 422 133 info@vr.vi.jt.rs www.vjt-vranje.org.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Zaječaru – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Generala Gambete bb
Zaječar

019 442 180 vjtzajecar.info@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Kej 2.Oktobra br.1
Zrenjanin

064 8324 967;
023 563 684

vjtuzilastvo.zr@gmail.com

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Jagodini – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Kneginje Milice 88
Jagodina

035 221 801

vjtjagodina@gmail.com; sluzbazainformacije@gmail.com

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Kneza Mihaila 2
Kragujevac

034 352 859

sluzbazapodrsku.vjtkg@gmail.com

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Kraljevu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Karađorđeva br. 5
Kraljevo

036 323 399 vjtkraljevo@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Kruševcu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg kosovskih junaka br. 3
Kruševac

037 413 617 visetuzks@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Leskovcu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Pana Đukića br. 13 Leskovac 016 253 810 vjtleskovac@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Negotinu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg Stevana Mokranjca br.1
Negotin

019 542 364 vjtnegotin@mts.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Nišu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Vožda Karađorđa 23
Niš

018 504 175 info@ni.vi.jt.rs www.ni.vi.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Žitni trg bb
Novi Pazar

020 323 888 uprava@np.vi.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo Novi Sad – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Sutjeska broj 3
Novi Sad
021 4876 444; 061 529 433 vjtns@sbb.rs www.ns.vi.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Pančevu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Vojvode Radomira Putnika 13-15 Pančevo

064 8324 637;
013 345 482

sluzbazapodrskuvjtpa@gmail.com

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Pirotu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Srpskih vladara 126а
Pirot

010 324 619

visetuzilastvo.pirot@mts.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Požarevcu – Služba za informisanje oštećenih lica i

svedoka

Jovana Šerbanovića 4, Požarevac

065 8819 373; 064 8819 347;

012 523 789

sipos.vjtpo.@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Prokuplju – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

21. Srpske divizije br.1
Prokuplje

027 321 076 vjtprokuplje2@ptt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Smederevu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg Republike 2
Smederevo

026 613 454

sluzba.informisanja@gmail.com

www.sd.vi.jt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg Svetog Dimitrija br. 39
Sremska Mitrovica

022 600 161 visejtsm@ptt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Somboru – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Njegoševa br. 4 Sombor 025 412 271 visejtsombor@sbb.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Subotici – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Senćanski put 1 Subotica

064 8324 975;
024 558 261

vjtsubotica@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Užicu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Nade Matić br. 6
Užice

031 512 936 visejtuzice@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Čačku – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Ul.Cara Dušana 9
Čačak

032 222 269 vjtca@eunet.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova
Više javno tužilaštvo u Šapcu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka Gospodar Jevremova br. 8 Šabac 015 346 949 vjtsabac@mts.rs Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

 

RAZNI TELEFONI

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Otvorena linija carinske uprave
Prijavljivanje korupcije i nepravilnosti u radu carinika
Bulevar Zorana Đinđića 155/a,
11070 Novi Beograd,Srbija

+381112015800
+381112752066

 

 

www.carina.rs Radnim danima 07.30 do 15.30h
Nacionalna organizacija za obolele od retkih bolesti 0800 33 31 03 www.norbs.rs Radnim danima 10.00 do 18.00 h
Centar za prevenciju SIDE i polno prenosivih bolesti
Savetovalište za obolele i njihove porodice
Beograd 011 2432 192 Radnim danima 08.00 do 16.00 h
 NEOSTART Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Beograd 065 9697 999 www.neostart.org Radnim danima 10.00 do 16.00 h
Savetovalište za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad Ruska 4
Beograd
011 2650 093 savetovalistebip@gmail.com http://gcsrbg.org/ Radnim danima od 7.30 do 15.30 h
Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu Srbija 19833 pametnoibezbedno.gov.rs Radnim danima od 7.30 do 15.30 h
Republička SOS linija za pružanje pravnih informacija o mobingu Srbija 0800 300 601 00-24
SOS linija za žrtve saobraćajnih nesreća Srbija 0800 085 087 Radnim danima od 10.00 do 16.00 h
PIN | Psychosocial inovation network Srbija 062 8880 927 office@psychosocialinnovation.net psychosocialinnovation.net Radnim danima od 9.00 do 17.00 h

 

 

CENTRI  ZA  SOCIJALNI  RAD

Naziv organizacije Adresa Tel/fax E-mail Web site Radno vreme organizacije
Centar za socijalni rad Ada Trg oslobođenja br.1, Ada 024 851 039 csrada@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Aleksandrovac Vinogradska br.6, Aleksandrovac 037 751 276 aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Aleksinac Dr Buecka br.9, Aleksinac 018 804 507;
018 808 024,
018 808 015
aleksinac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Alibunar Save Munćana br.3, Alibunar 013 641 167 csralibunar@hotmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Apatin Svetozara Miletića br.6, Apatin 025 772 047 info@csrapatin.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Aranđelovac Kralja Petra I br.2/a 034 720 274 arandjelovac.csr@minrzs.gov.rs;
csr.ar@gmail.com
Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Aranđelovac, odeljenje Topola Milivoja Petrovića-Blaznavca br.6, Topola 034 720 963 csr.to@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Arilje Svertog Ahilija br.53/2, Arilje 031 891 704 arilje.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Babušnica Paše Ivkovića br.26, Babušnica 010 385 260 csrbabusnica@hotmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bajina Bašta Rajka Tadića br.2, Bajina Bašta 031 869 023 bajinabasta.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Batočina Gavrila Principa br.7, Batočina 034 6842 309 mcsrbatocina@yahoo.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Batočina, odeljenje Rača Karađorđeva br.46, Rača 034 751 266 csrraca@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Batočina, odeljenje Lapovo Ratnika solunca bb, Lapovo

034 851 226

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bač Bačka 4, Bač 021 770 251 bac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bačka Palanka Jugoslovenske armije br.23, Bačka Palanka 021 6045 585 backapalanka.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bačka Topola Petefi Brigade br.20,
Bačka Topola
024 715 810 backatopola.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bačka Topola, odeljenje Mali Iđoš Glavna br.32, Mali Iđoš 024 731 434 maliidjos.pcsr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bački Petrovac Narodne Revolucije br.7, Bački Petrovac 021 780 057 backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bela Palanka Srpskih Vladara br.51, Bela Palanka 018 855 039 centar_bp@ptt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bela Crkva Dejana Brankova br.5,
Bela Crkva
013 851 165

centarbc@gmail.com

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd Ruska br.4, Beograd 011 2650 329

beograd.csr@minrzs.gov.rs
info@gcsrbg.org

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Barajevo Svetosavska br.87b 011 8300 401 barajevo@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Voždovac Admirala Vukovića br.14 011 2461 644 vozdovac@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Vraćar Maksima Gorkog br.17a 011 2456 546 vracar@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Grocka Bulevar oslobođenja br.51

011 8503 141

grocka.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Zvezdara Krfska br.7

011 6414 129

zvezdara@gcsrbg.org 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Zemun Aleksandra Dubčeka br. 2 011 2193 999 zemun@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Lazarevac Janka Stajčića br.2a

011 8123 298 

lazarevac@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Mladenovac Kraljice Marije br.13 011 8231 014 mladenovac@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad beograd, odeljenje Novi Beograd Tošin bunar br.148 011 3190 191 novibeograd.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Obrenovac Kralja Aleksandra I br.8b

011 8721 340;
011 8721 616

obrenovac@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Palilula Cvijićeva br.110 011 2753 557 palilua@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Rakovica Miška Kranjca br. 12 011 3051 894

rakovica@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Savski venac Lomina br.17

011 2643 538

savski.venac@gcsrbg.org

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Sopot Kosmajski trg br.13 011 8251 314 sopot@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Stari grad Gospodar jevremova br.17a 011 2625 593 stari.grad@gcsrbg.org Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Surčin

Kosovska br.2 

011 3140 521

surcin@gcsrbg.org

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Čukarica Mihaila Valtrovića br.36a 011 2505 018

cukarica@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bečej Zelana br.80, Bečej 021 6915 445 becej.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Blace Sveti Sava bb, Blace 027 371 042 blace.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bogatić

Janka Veselinovića br.4, Bogatić

015 7786 223 czrbogatic@yahoo.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bojnik Trg slobode br.2, Bojnik 016 821 175 bojnik.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Boljevac Kralja Aleksandra br.5, Boljevac

030 463 324

boljevac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bor

Vojske Jugoslavije br.11, Bor

030 422 589 bor.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Bosilegrad Georgi Dimitrova bb, Bosilegrad 017 877 106 info@csrbosilegrad.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Brus Oslobodilačka bb, Brus 037 825 665 csrbrus@ptt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Valjevo Sinđelićeva 50b, Valjevo

014 221 114

valjevo.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Velika Plana Pionirska br.1, Velika Plana 026 514 825 centarplana@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Veliko Gradište Sarajevska br.2, Veliko Gradište 0120 629 55 velikogradiste.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Veliko Gradište, odeljenje Golubac Veljka Dugoševića bb, Golubac 012 678 471 Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vladimirci Svetog Save br.22, Vladimirci 015 513 290 vladimircicsr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vladičin Han Gradimira Mihajlovića br 1a, Vladičin Han 017 473 976 vladicinhan.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vladičin Han, odeljenje Crna Trava Crna Trava bb 016 811 255 Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vlasotince Nemanjina br.58, Vlasotince

016 871 459 

vlasotince.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vranje Zadarska br.2, Vranje 017 423 905

vranje.csr@minrzs.gov.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vrbas Maršala Tita br.40, Vrbas 021 706 524 vrbas.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vrnjačka Banja Žike Valjarevića br.1, Vrnjačka Banja 036 611 120 vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Vršac Žarka Zrenjanina br.13, Vršac

013 839 696

vrsac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Gadžin Han

Miloša Obilića bb, Gadžin Han

018 860 050 gadzinhan.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Gornji Milanovac Lole Ribara br.2, Gornji Milanovac 032 720 405 gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Despotovac Moravska br.28, Despotovac 035 611 394 csrdes@ptt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Dimitrovgrad Balkanska br.7, Dimitrovgrad 010 362 688 csr_dimitrovgrad@yahoo.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Doljevac Nikola Tesla br.69, Doljevac 018 810 072 csrdoljevac@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Žabari Kneza Miloša br.127, Žabari

012 250 301

zabari.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Žabalj

Nikole Tesle br.34, Žabalj

021 831 260;
021 2961 999

zabalj.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Žabalj, odeljenje Titel Glavna br. 14, Titel

021 861 999;
021 2961 999

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Žitište Cara Dušana br.15, Žitište 023 822 252 zitiste.csr@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Žitorađa (Dobrič) Vojvode Mišića br.5 027 8362 045 csrzitoradja@yahoo.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Zaječar Generala Gambete br.88, Zaječar 019 420 280 zajecar.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Zrenjanin Narodnog fronta br.2, Zrenjanin 023 534 148 zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Ivanjica Branislava Nušića br.15, Ivanjica

032 661 609

ivanjica.csr@minrzs.gov.rs. Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Inđija Vojvode Stepe br.42, Inđija 022 560 526 indjija.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Irig Nikole Tesle br.4, Irig 022 2462 750 irig.pcsr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Jagodina Ružice Milanović br.1, Jagodina 035 8222 456 jagodina.csr@minrsz.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kanjiža Glavni trg br. 4, Kanjiža 024 873 427 csr@kanjiza.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kladovo Kralja Aleksandra br.42, Kladovo 019 808 488 cs-kladovo@panline.net Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Knić Knić bb 034 510 139

csrknic@mts.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Knjaževac Karađorđeva br.53, Knjaževac 019 731 316 knjazevac.csr@minrys,gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kikinda Semlačka br.10, Kikinda 023 21 169 kikinda.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kovačica Čaplovičova br.17, Kovačica

013 661 041

kovacica.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kovin Trg Žarka Zrenjanina br.8, Kovin 013 742 985 kovin.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kosjerić Radiše Petronijevića br.4, Kosjerić 032 782 541 kosjeric.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Koceljeva Milovana Glišića br.6, Koceljeva 015 556 277 centar.koceljeva@hotmail.com; koceljeva.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad “Solidarnost” Kragujevac Svetozara Markovića br.43, Kragujevac 034 332 627 kragujevac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kraljevo Moše Pijade 26a

036 331 744

scrkv@mts.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Krupanj Mačkov kamen br.4, Krupanj 015 681 320

centar_krupanj@ptt.rs
info@csr21septembar.org

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kruševac Majke Jugovića br.46, Kruševac 037 416 980 krusevac.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kula Svetozara Markovića br. 6a, Kula 025 722 269 centar.kula@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kuršumlija Toplička br.1, Kuršumlija 027 381 730 csrkursumlija@medianis.net Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kučevo Svetog Save br.213, Kučevo 012 852 369 csrkucevo@ppt.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Kučevo-ustanova za odrasle i starije (domsko odeljenje) Braće Ivkovića bb, Kučevo 012 850 999 domsko.odeljenje@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Lebane Cara Dušana br.70, Lebane 016 843 203 lebane.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Loznica Bulevar Dositeja Obradovića bb, Loznica 015 889 412 loznica.csr@minrzs.gov.rs Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Lučani Republike br.18, Guča 032 854 370 socijalniradguca@gmail.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica Karađorđeva br.8, Ljig 014 3445 241

mcsrsol@yahoo.com
kontakt@zcsrsolidarnostljig.org.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, odeljenje Lajkovac Vojvode Mišića br.2, Lajkovac 014 3431 229 zcsrlajkovac@yahoo.com Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, odeljenje Mionica Vojvode Mišića bb, Mionica 014 62 589 Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad za Ljubovija Milana Tešića br.28, Ljubovija 015 561 782

ljubovija.csr@minrzs.gov.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Ljubovija-ustanova za smeštaj odraslih i starih Vojvode Mišića br.65, Ljubovija 015 560 060 ustanovaljubovija@yahoo.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Majdanpek Svetog Save br.57, Majdanpek 030 581 211 majdanpek.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Mali Zvornik Kralja Petra I br.18, Mali Zvornik 015 471 190 malizvornik.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Malo Crniće Malo Crniće bb 012 280 125 csrcrnice@gmail.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Medveđa Vase Smajevića br.10, Medveđa

016 891 340

csrmedvedja@yahoo.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Merošina Cara Lazara br.19, Merošina 018 4892 340 centarmerosina@gmail.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Negotin Srbe Jovanovića br.6, Negotin 019 541 404 csrnegotin@open.telekom.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Niš

Svetozara Markovića br.41, Niš 018 244 881 office@csr-nis.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad za opštine Nova Varoš Karađorđeva br.34, Nova Varoš 033 62 880 novavaros.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Nova Crnja JNA br.110, Nova Crnja 023 815 044 czsradnc@gmail.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Novi Kneževac

Svetog Save br.1, Novi Kneževac 023 081 822 noviknezevac.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Novi Pazar Stevana Nemanje br.198, Novi Pazar 020 312 633 centarnp@open.telekom.rs;
novipazar.csr@minrzs.gov.rs
  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Novi Sad Zmaj Ognjena Vuka br.13, Novi Sad 021 2101 400 novisad.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Novi Sad, odeljenje Beočin Omladinska br.54, Beočin 021 870 174 beocin.pcsr@minrzs.gov.rs  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Novi Sad, odeljenje Sremski Karlovci Trg Branka Radičevića br.1, Sremski Karlovci

021 6853 075

   

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Opovo

Bratstva i jedinstva br.7, Opovo

013 682 443

socopovo@yahoo.com  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Osečina Karađorđeva br.78, Osečina 014 451 077 czsrosecina1@gmail.com  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Odžaci

Knez Mihajlova br.41, Odžaci

025 742 142

odzaci.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Pančevo 

Filipa Višnjića br.16, Pančevo 013 319 998 pancevo.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Paraćin Kragujevačka br.4, Paraćin

035 564 712

socradnici@open.telekom.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Petrovac na Mlavi

Srpskih vladara br.284, Petrovac na Mlavi 

012 331 473

office@csr-petrovac.org   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Petrovac na Mlavi odeljenje Žagubica

Homoljska bb, Žagubica

012 7643 313

zagubica.pcsr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Pećinci

Slobodana Bajića br.5, Pećinci

022 436 028

socpecinci@yahoo.com 

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Pirot

Srpskih vladara br.126a, Pirot

010 311 203 pirot.csr@minrzs.gov.rs  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Plandište

Vojvode Putnika br.38, Plandište

013 861 025

csrplandiste@yahoo.com

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Požarevac

Moše Pijade br.27, Požarevac

012 223 681 pozarevac.csr@minrzs.gov.rs  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Požega Nemanjina bb, Požega

031 3816 474

centar.pozega@gmail.com
 info@csrpozega.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Priboj

12.januar br.114, Priboj

033 2452 253

centarpriboj@open.telekom.rs
centarpriboj@gmail.com

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Prijepolje

Sandžačkih brigada br.11, Prijepolje 033 712 033 prijepolje.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Prokuplje Tatkova br.30, Prokuplje 027 321 757 csr.toplica.prokuplje@gmail.com  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Ražanj Partizanska bb, Ražanj 037 841 246 csrrazanj@gmail.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Raška

Svetog Save br.18a, Raška 036 736 692 raska.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Rekovac Kralja Petra I br.57, Rekovac 035 8710 483 czsrrekovac@gmail.com  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Ruma Železnička br.128, Ruma

022 474 281

ruma.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Ruma odeljenje Irig

Nikole Tesle br.4, Irig

022 2462 750

csririg@open.telekom.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Svilajnac Svetog Save br.62, Svilajnac

035 312 274

 

svilacen@ptt.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Svrljig

Hadžićeva br.10, Svrljig

018 821 038

csrsvrljig@yahoo.com  

Radnima danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Senta

Jove Jovanovića Zmaja br.37, Senta

024 812 559

czsr@cablenet.rs  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Sečanj

Vožda Karađorđa br.71, Sečanj

023 841 082

centarsecanj@beotel.net
secanj.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Sjenica

Kralja Petzra I bb, Sjenica

020 741 206

csrsjenica@gmail.com
sjenica.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Smederevo

Knez Mihajlova br.29, Smederevo

026 223 728

smederevo.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Smederevska Palanka

Ive Bajazita bb, Smederevska Palanka

026 311 365 spalanka.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Sokobanja Nemanjina bb, Sokobanja

018 830 436

sokobanja.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Sombor

Karađorđeva br.4, Sombor

025 482 499

sombor.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časov 

Centar za socijalni rad Srbobran

Svetog Save br.15, Srbobran

021 730 177

srbobran.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Sremska Mitrovica Promenada br.9, Sremska Mitrovica 022 623 376

csrsavasm@ptt.rs
direktor@csrsavasm.org.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Stara Pazova

Ćirila i Metodija br.18, Stara Pazova

022 311 930

starapazova.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova 

Centar za socijalni rad Subotica Šantićeva br 27, Subotica 024 548 220 subotica.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Surdulica

Masurička bb, Surdulica

017 815 935 surdulica.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Temerin Novosadska br.403, Temerin 021 843 550 temerin.csr@minrzs.gov.rs   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Trgovište

JNA br.4b, Trgovište

017 452 615

trgoviste.csr@minrzs.gov.rs  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Trstenik Živadina Apostolovića br.47, Trstenik 037 712 320

csrtrstenik@gmail.com
trstenik.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Tutin Bogoljuba Čukića br.7, Tutin 020 812 101 centartutin@gmail.com   Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Ćićevac

Svetog Save br. 19, Ćićevac

037 811 361

cicevac.csr@gmail.com  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova 

Centar za socijalni rad Ćićevac odeljenje Varvarin

Slobode bb, Varvarin

037 788 157

 

csr.varvarin@gmail.com  

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova 

Centar za socijalni rad Ćuprija

Cara Lazara br.89, Ćuprija

035 8470 533

csrcu@ptt.rs
cuprija.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Ub Kralja Petra I Oslobodioca br.62, Ub

014 411 849

ub.csr@minrzs.gov.rs   Radnima danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Užice Vidovdanska br.32a, Užice 031 512 340

czsr@ptt.rs
uzice.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Čajetina

Aleksandra Karađorđevića br.28, Čajetina

031 831 785

csrcajetina@gmail.com

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova
Centar za socijalni rad Čačak Kneza Miloša br.1, Čačak

032 223 358

csrcacak@gmail.com
office@csrcacak.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Čoka

Potiska br.20, Čoka

023 072 629

centar@csrcoka.org.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Šabac

Mačvanska br.76, Šabac

015 344 458

csrsa@ptt.rs; sabac.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Šid

Laze Kostića br.1, Šid

022 712 823

centarsid@gmail.com
sid.csr@minrzs.gov.rs

  Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h