Organi i tela VDS

Predsednik Viktimološkog društva Srbije

prof. dr Slobodan Savić

Direktorka Viktimološkog društva Srbije

Jasmina Nikolić

Predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije

prof. dr Sanja Ćopić

Članovi Upravnog odbora su:

prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

prof. dr Slađana Jovanović

dr Mirjana Dokmanović

dr Ivana Stevanović

dr Natalija Žunić

prof. dr Sanja Ćopić (predsednica Upravnog odbora)

Jasmina Nikolić (članica po funkciji)

Članovi Etičkog odbora VDS su:

prof. dr Slobodan Savić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

prof. dr Maja Savić, vanredna profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

dr Natalija Žunić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h