Obuka VDS na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu - jačanje kapaciteta za reagovanje na sekusalno nasilje na fakuletima u Srbiji

Viktimološko društvo Srbije-VDS organizovalo je online obuku pod nazivom ,,Obuka za jačanje kapaciteta za reagovanje na sekusalno nasilje na fakuletima u Srbiji”. Učešće u obuci uzeli su predstavnici/e nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenti/kinje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obuka je organizovana u okviru projekta pod nazivom Zalaganje za prava žrtava rodno zasnovanog nasilja uopšte i posebno nasilja u porodici, nasilja na radu i u obrazovnim i drugim institucijama, koji finansira Švedska organizacija Kvinna till Kvinna. Projekat ima za cilj delovanje u pravcu promena relevantnih politika, zakonodavstva i prakse kako bi se unapredio položaj žrtava rodno baziranog nasilja u Srbiji uopšte, a posebno žena žrtava nasilja u porodici, u oblasti rada i zapošljavanja i u obrazovnim ustanovama.

Više o samom projektu možete videti na: https://vds.rs/tekuci-projekti/

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h