Obuka VDS na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu - jačanje kapaciteta za reagovanje na sekusalno nasilje na fakuletima u Srbiji

Viktimološko društvo Srbije – VDS organizovalo je još jednu onlajn obuku pod nazivom ,,Obuka za jačanje kapaciteta za reagovanje na sekusalno nasilje na fakuletima u Srbiji”. U obuci su učestvovali predstavnici/e nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenti/kinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obuka je organizovana u okviru projekta pod nazivom ,,Zalaganje za prava žrtava rodno zasnovanog nasilja uopšte i posebno nasilja u porodici, nasilja na radu i u obrazovnim i drugim institucijama“, koji finansira Švedska organizacija Kvinna till Kvinna.

Projekat ima za cilj delovanje u pravcu promena relevantnih politika, zakonodavstva i prakse kako bi se unapredio položaj žrtava rodno baziranog nasilja u Srbiji uopšte, a posebno žena žrtava nasilja u porodici, u oblasti rada i zapošljavanja i u obrazovnim ustanovama.

Više o samom projektu možete videti na: https://vds.rs/tekuci-projekti/.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h