Kalendar

12. Međunarodna konferencija Evropskog foruma za restorativnu pravdu

  1. Međunarodna konferencija Evropskog foruma za restorativnu pravdu (EFRJ) biće održana u Talinu (Estonija) između 13. i 15. juna 2024. Konferencija će se prvi put održati u baltičkom regionu, u zemlji sa aktivnim članicama EFRJ posvećenim razvoju restorativne pravde i njenim inovativnim primenama u maloletničkom pravosuđu, učešću mladih, nasilju u porodici, radu sa izbeglicama i slično.

Takođe, EFRJ će u periodu između 5. i 9. februara 2024. godine u Leuven (Belgija) organizovati drugu po redu Zimsku akademiju sa tri paralelna kursa orijentisana na praksu o primeni restorativne pravde.

Uskoro više informacija na sajtu EFRJ https://www.euforumrj.org/en.

INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM SVETSKOG VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA 2024-INDIA

Svetsko Viktimološko društvo će biti ko-domaćin sledećeg Međunarodnog simpozijuma o viktimologiji u Indiji 2024. Više informacija o simpozijumu Svetskog Viktimološkog društva na https://sn.rs/ffkit

 

 

 

 

24. godišnja konferencija Evropskog društva za kriminologiju: Kriminologija ide na istok

Godišnja konferencija Evropskog društva za kriminologiju pod nazivom Kriminologija ide na istok održaće se od 11. do 14. septembra 2024. godine u Bukureštu, Rumunija.
Konerencija Društva je prilika da članovi predstave rezultate sopstvenih istraživačkih projekata, kao i da se upoznaju sa istraživanjima koja se rade na drugim mestima u Evropi. Takođe, konferencija je prilika da se članovi sastanu i razgovaraju o zajedničkim istraživačkim interesima i mogućnostima za nove panevropske istraživačke inicijative.
Više o samoj konferenciji možete pogldati na https://www.eurocrim2024.com/.

Godišnji sastanak Američkog društva za kriminologiju

Godišnji sastanak Američkog društva za kriminologiju pod nazivom Kriminološka istraživanja i pitanja obrazovanja: ljudi, politika i praksa u burnim vremenima održaće se od 13. do 16. Novembra 2024.godine u San Francisku, Kalifornija.

Više informacija na https://asc41.org/events/asc-annual-meeting/.

 

 

 

XIV godisnja konferencija VDS,

28 i 29.novembar, 2024.godine, Beograd

 

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h