Pomozite rad službe VDS Info i podrška žrtvama

Postanite volonter!

Pošaljite svoj CV i pismo motivacije na e-mail: vdsrbija@gmail.com
Za više informacija obratite se kancelariji Viktimološkog društva Srbije na telefone 011 228 80 40.

Uplatite donaciju ili na drugi način pomognite rad službe!

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

U vezi drugih načina pomoći obratite se kancelariji VDS.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h