Istraživačke usluge

Pomoć istraživačima

Viktimološko društvo Srbije nudi istraživačima pomoć i konsultacije u vezi:

  • istraživanja literature
  • izrade istraživačkih projekata
  • izrade istraživačkih instrumenata (upitnika i sl.)
  • obrade podataka (kvantitativna i kvalitativna analiza).

Navedene istraživačke usluge se sprovode pod neposrednim mentorstvom eksperata VDS-a.

Za detaljnije informacije u vezi navedenih usluga možete se obratiti Viktimološkom društvu Srbije, na E-mail: vdsrbija@gmail.com ili telefon 011 2288040.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h