Istorijat

Viktimološko društvo Srbije je odmah po osnivanju, 1998. godine, pokrenulo časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, koji je dobio naziv po grčkoj boginji pravde Temidi. Prvo ogledno izdanje časopisa izašlo je iz štampe maja 1997. godine. Ovo je prvi i još uvek jedini časopis sa ovom problematikom u Srbiji, koji je kao takav prepoznat i u regionu bivše Jugoslavije, ali i šire. Od 1998. godine, časopis Temida izlazi redovno. Do 2017. časopis je izlazio četiri puta godišnje, a od 2017. godine izlazi tri puta godišnje.

Od 1998. do 2023. godine časopis je izdavalo Viktimološko društvo Srbije, a od 2023. suzidavač časopisa je Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Nakon trinaest godina izlaženja sačinjena je i prva bibliografija radova objavljenih u časopisu Temida, koja, imajući u vidu raznolikost tema koje su autori i autorke obrađivali, predstavlja pravu riznicu radova iz domena viktimologije, ljudskih prava i roda. Bibilografiju su napravile Vesna Madžarac, stručna saradnica za katalogizaciju i klasifikaciju na Odeljenju serijskih publikacija u Narodnoj biblioteci Srbije, i Jelena Vukotić, stručna saradnica za katalogizaciju i klasifikaciju na Odeljenju monografskih publikacija u Narodnoj biblioteci Srbije. Specijalna bibliografija radova časopisa Temida, rađena de visu, sadrži 502 bibliografske jedinice i obuhvata period izlaženja od 1998. do 2010. godine (13 godišta). Bibliografija je dostupna na https://www.vds.rs/File/BibliografijaTemida2012.pdf.

Tokom prethodnih 26 godina, u Temidi je objavljeno 586 naučnih radova, od čega 489 na srpskom i 85 na engleskom jeziku. Objavljeno je ukupno 138 prikaza knjiga (60 prikaza knjiga domaćih i 78 prikaza knjiga stranih autora i autorki) i 116 prikaza naučnih skupova, koji su organizovani u zemlji i inostranstvu. Takođe, obljavljen je jedan studentski rad, jedan prikaz časopisa, tri prikaza projekata, jedan prikaz filma i jedan prikaz dodele nagrade „Anđelka Milić”. Svoje originalne ili pregledne naučne radove u Temidi objavila su 465 autora i autorki, od čega je 269 njih iz Srbije a 196 iz inostranstva.

Temida je prvi put kategorisana od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine RS kao časopis nacionalnog značaja u oblasti društvenih nauka 2006. godine (kategorija R62). U ovoj kategoriji časopisa za društvene nauke, koja je od 2008. godine preimenovana u M52, ostaje sve do 2011. godine, kada je, po prvi put, kategorisana kao vodeći časopis nacionalnog značaja u oblasti društvenih nauka (M51). Prema poslednjoj kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS iz 2022. godine, Temida je kategorisana kao nacionalni časopis međunarodnog značaja u oblasti društveno-humanističkih nauka, i to u kategoriji naučnih časopisa za sociologiju i demografiju (M24).

U međunarodnom sistemu DOI brojeva Temida se nalazi od 2007. godine. Temida je referisana u DOAJ (Directory of Open Access Journals) od 2010. godine, u EBSCO istraživačkoj bazi od 2013. godine, a 2015. godine je uvrštena u novi citatni indeks u Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI), koji predstavlja novu ediciju Web of Science, koju vodi Thomas Reuters. ESCI predstavlja novu kolekciju časopisa kojima se proširuje sadržaj Web of Science i omogućava pretraživanje, pronalaženje i citiranje časopisa koji se uvrste u ovu ediciju. Tako se izdavačima omogućava ostvarivanje uvida u citiranost dok je proces evaluacije i uključivanja u druge kolekcije u okviru Web of Science u toku.

Temida je 2016. godine dobila nagradu „Anđelka Milić” za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja). Nagrada „Anđelka Milić” dodeljuje se za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, kao i za podršku tom stvaralaštvu i primenu feminističkih ideja u različitim oblastima društvenog života. Više o nagradi videti OVDE.

Glavne i odgovorne urednice:
– 1998-2009. – prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
– 2010-2012. – prof. dr Nevena Petrušić
– 2013-2014. – prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
– 2015-2016. – prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
– 2017-2018. – prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
– 2019-2020. – dr Sanja Ćopić
– 2021-2022. – dr Sanja Ćopić
– 2023-2024. – prof. dr Sanja Ćopić

Urednice, odnosno zamenice glavne i odgovorne urednice:
– 1998-2006. – dr Ivana Stevanović (urednica)
– 2006-2008. – dr Biljana Simeunović-Patić (urednica)
– 2009-2012. – dr Vesna Nikolić-Ristanović (zamenica glavne i odgovorne urednice)
– 2013-2014. – dr Sanja Ćopić (zamenica glavne i odgovorne urednice)
– 2015-2016.- dr Sanja Ćopić (zamenica glavne i odgovorne urednice)
– 2017-2018. – dr Sanja Ćopić (zamenica glavne i odgovorne urednice)
– 2019-2020. – dr Mirjana Dokmanović (zamenica glavne i odgovorne urednice)
– 2021-2022. – dr Mirjana Dokmanović (zamenica glavne i odgovorne urednice)
– 2023-2024. – dr Mirjana Dokmanović (zamenica glavne i odgovorne urednice)

Urednici prikaza:
– 2013-2016. – dr Nikola Petrović

Redakcija časopisa:
1998-2001. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Ivana Stevanović, dr Branislava Knežić, dr Milan Škulić, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić

2002-2004. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Ivana Stevanović, dr Branislava Knežić, dr Milan Škulić, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, mr Ruth Jamieson (Velika Britanija)

2005-2008. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Ivana Stevanović, dr Nevena Petrušić, dr Nataša Mrvić-Petrović, dr Oliver Bačanović (Makedinija), dr Biljana Simeunović-Patić, mr Ruth Jamieson (Velika Britanija)

2009-2012. – dr Nevena Petrušić, dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Biljana Simeunović-Patić (do 2010.), dr Sanja Ćopić, dr Jo-Anne Wemmers (Kanada), mr Ruth Jamieson (Velika Britanija), dr Oliver Bačanović (Makedonija), dr Jelena Srna (od 2011.), Marina Kovačević-Lepojević (2010/2011), dr Nikola Petrović (od 2011.)

2013-2014. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Jelena Srna, dr Nevena Petrušić, dr Ivana Stevanović, dr Đorđe Alempijević, dr Sanja Ćopić, mr Ljiljana Stevković, Nikola M. Petrović, dr Oliver Bačanović, (Makedonija), dr Jo-Ann Wemmers (Kanada), dr Sanja Milivojević (Australija)

2015-2016. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Mirjana Dokmanović, dr Ivana Stevanović, dr Sanja Ćopić, dr Nikola M. Petrović, mr Ljiljana Stevković, dr Natalija Žunić, dr Oliver Bačanović (Makedonija), dr Jo-Ann Wemmers (Kanada), dr Sanja Milivojević (Australija)

2017-2018. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Mirjana Dokmanović, dr Ivana Stevanović, dr Sanja Ćopić, dr Slađana Jovanović, dr Natalija Žunić, mr Ljiljana Stevković, dr Oliver Bačanović (Makedonija), dr Jo-Ann Wemmers (Kanada), dr Sanja Milivojević (Australija)

2019-2020. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Mirjana Dokmanović, dr Ivana Stevanović, dr Sanja Ćopić, dr Slađana Jovanović, dr Natalija Žunić, mr Ljiljana Stevković, dr Oliver Bačanović (Makedonija), dr Jo-Ann Wemmers (Kanada), dr Sanja Milivojević (Australija)

2021-2022. – dr Vesna Nikolić-Ristanović, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Mirjana Dokmanović, dr Ivana Stevanović, dr Sanja Ćopić, dr Slađana Jovanović, dr Natalija Žunić, mr Ljiljana Stevković, dr Oliver Bačanović (Makedonija), dr Jo-Ann Wemmers (Kanada), dr Sanja Milivojević (Australija, Velika Britanija)

2023-2024 – prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Univerzitet u Beogradu, Srbija; dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija; prof. dr Slađana Jovanović, Univerzitet Union, Srbija; doc. dr Natalija Žunić, docentkinja Univerzitet u Nišu u penziji, Srbija; dr Vida Vilić, naučna saradnica, Klinika za stomatologiju, Niš, Srbija; prof. dr Zoran Pavlović, Univerzitet Privredna akademija, Srbija; prof. dr Branislava Popović Ćitić, Univerzitet u Beogradu, Srbija; mr Ljiljana Stevković, Viktimološko društvo Srbije; prof. dr Oliver Bačanović, Univerzitet St. Kliment Ohridski, Makedonija; Prof. dr Jo-Ann Wemmers, University of Montreal, Kanada; Dr Sanja Milivojević, Oxford University i Bristol University, Velika Britanija, La Trobe University, Australija

Savet časopisa Temida:
1998-2001. – dr Živojin Aleksić, dr Nevena Petrušić, dr Uglješa Zvekić, dr Judith Armata (SAD)

2002-2004. – dr Živojin Aleksić, dr Nevena Petrušić, dr Budimir Babović, dr Vojislav Đurđić

2004-2008. – dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Branislava Knežić, dr Slobodan Savić, dr Sanja Ćopić

2009-2012. – dr Nataša Mrvić-Petrović, dr Slobodan Savić, dr Ivana Stevanović, dr Branislava Knežić, dr Mirjana Dokmanović

Od 2009. godine počasni članovi Saveta bili su: dr Dušan Cotič (do 2012), dr Gerd Ferdinand Kirchhof (Nemačka, Japan, Indija) i dr Mark Groenhuijsen (Holandija)

2012-2014. – dr Nataša Mrvić-Petrović, dr Slobodan Savić, dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Slađana Jovanović, dr Saša Mijalković, dr Mirjana Dokmanović, dr Biljana Simeunović-Patić, dr Joanna Shepland (Engleska), dr Alenka Šelih (Slovenija), dr Gorazd Meško (Slovenija), dr Nina Peršak (Belgija), dr Robert Peackok (Južna Afrika), dr Sandra Walklate (Engleska), dr Robert Elias (SAD), dr Ivo Aertsen (Belgija), dr Stephan Parmentier (Belgija), dr Jaishankar Karuppannan (Indija), dr Jan van Dijk (Holandija), dr Gail Mason (Australija), dr Estela Valverde (Australija), dr Michael Humphrey (Australija), dr Brandon Hamber (UK), dr Almir Maljević (Bosna i Hercegovina), dr Basia Spalek (Engleska), dr Christa Pelikan (Austrija), dr Antony Pemberton (Holandija), mr Ruth Jamieson (UK).

2014-2016. – dr Nataša Mrvić-Petrović, Institut za uporedno pravo, Srbija; dr Slobodan Savić, Univerzitet u Beogradu, Srbija; dr Jelena Srna, redovna profesorka Univerziteta u Beogradu u penziji, Srbija; dr Nevena Petrušić, Univerzitet u Nišu, Srbija; dr Đorđe Alempijević, Univerzitet u Beogradu, Srbija; dr Slađana Jovanović, Univerzitet Union, Srbija; dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Srbija;dr Saša Mijalković, Kriminalističko-policijska akademija, Srbija; dr Biljana Simeunović-Patić, Kriminalističko-policijska akademija, Srbija; dr Alenka Šelih, redovna profesorka Univerziteta u Ljubljani u penziji, Slovenija; dr Goražd Meško, Univerzitet u Mariboru, Slovenija; dr Almir Maljević, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina; dr Christa Pelikan, Institute for Criminology and Sociology of Law, Austrija; dr Nina Peršak, University of Ghent, Belgija; dr Ivo Aertsen, Catholic University of Leuven, Belgija; dr Stephan Parmentier, Catholic University of Leuven, Belgija; dr Jan Van Dijk, Tilburg University, Holandija; dr Antony Pemberton, Tilburg University, Holandija; dr Joanna Shepland, University of Sheffield, Velika Britanija; dr Sandra Walklate, University of Liverpool, Velika Britanija; dr Basia Spalek, Derby University, Velika Britanija; dr Brandon Hamber, Ulster University, Velika Britanija; mr Ruth Jamieson, profesorka Queen’s University u penziji, Velika Britanija; dr Gail Mason, University of Sidney, Australija; dr Estela Valverde, Macquarie University, Australija; dr Michael Humphrey, University of Sydney, Australija; dr Robert Elias, University of San Francisco, SAD; dr Robert Peackok, University of the Free State, Južna Afrika; dr Karuppannan Jaishankar, Raksha Shakti University, Indija.

Od 2017. godine u Savetu časopisa nije dr Slađana Jovanović, koja je izabrana za članicu Redakcije, a u Savet je izabran dr Goran Bašić, Linnaeus University, Švedska.

2022-2025. – dr Nataša Mrvić-Petrović, Institut za uporedno pravo, Srbija; dr Slobodan Savić, Univerzitet u Beogradu, Srbija; dr Jelena Srna, redovna profesorka Univerziteta u Beogradu u penziji, Srbija; dr Nevena Petrušić, Univerzitet u Nišu, Srbija; dr Đorđe Alempijević, Univerzitet u Beogradu, Srbija; dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Srbija; dr Saša Mijalković, Kriminalističko-policijski univerzitet, Srbija; dr Biljana Simeunović-Patić, Kriminalističko-policijski univerzitet, Srbija; dr Alenka Šelih, redovna profesorka Univerziteta u Ljubljani u penziji i članica Slovenačke akademije nauka i umetnosti, Slovenija; dr Gorazd Meško, Univerzitet u Mariboru, Slovenija; dr Nina Peršak, Institut za krivičnopravnu etiku i kriminologiju, Slovenija; dr Almir Maljević, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina; dr Christa Pelikan, Institute for Criminology and Sociology of Law, Austrija; dr Ivo Aertsen, redovni profesor Catholic University of Leuven u penziji, Belgija; dr Stephan Parmentier, Catholic University of Leuven, Belgija; dr Jan Van Dijk, redovni profesor Tilburg University u penziji, Holandija; dr Antony Pemberton, Catholic University of Leuven, Belgija; dr Joanna Shepland, University of Sheffield, Velika Britanija; dr Sandra Walklate, University of Liverpool, Velika Britanija; dr Basia Spalek, Derby University, Velika Britanija; dr Brandon Hamber, Ulster University, Velika Britanija; mr Ruth Jamieson, profesorka Queen’s University u penziji, Velika Britanija; dr Gail Mason, University of Sidney, Australija; dr Estela Valverde, Macquarie University, Australija; dr Michael Humphrey, University of Sydney, Australija; dr Robert Elias, University of San Francisco, SAD; dr Robert Peackok, University of the Free State, Južna Afrika; dr Karuppannan Jaishankar, Raksha Shakti University, Indija; dr Goran Bašić, Linnaeus University, Švedska; dr Vasiliki Artinopoulou, Panteion University od Political and Social Sciences, Grčka; dr Irma Kovčo Vukadin, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

Sekretari redakcije:
Marina Kovačević-Lepojević,
Nikola Petrović,
Ljiljana Stevković.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h