Foto Galerija

Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – 25 godina zalaganja za prava svih žrtava

X jubilarna godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava

IX godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

VI godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

V godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

IV godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h