Donacije

Uplatite donaciju ili

na drugi način pomozite rad službe VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije,

Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h