Asocijacija Zajednička akcija Za istinu i pomirenje

Ideja traganja za „trećim putem“ ka istini i pomirenju okupila je oko Viktimološkog društva Srbije grupu organizacija i pojedinaca koji predstavljaju različite segmente društva i različite regione u Srbiji. Njihovim povezivanjem oformljena je Asocijacija Zajednička akcija Za istinu i pomirenje, kroz čije delovanje se nastoji razviti model saradnje različitih društvenih grupa i regiona koji se mogu smatrati reprezentativnim za Srbiju, pa samim tim i mogući model sveobuhvatnog bavljenja prošlošću koji bi bio primeren domaćem društvenom kontekstu.

ZAIP je osnovana 10. juna 2005. godine na sastanku u Beogradu, na kome je iniciran ovaj oblik kontinuiranog delovanja građana

 Članovi Asocijacije mogu biti organizacije i pojedinci, koji rade ili žele da rade na realizaciji poverenja i pomirenja i koji prihvataju misiju i ciljeve Asocijacije.

Odluku o prijemu, kao i o prestanku članstva članovima koji postupaju protivno ciljevima i misiji Asocijacije donosi Koordinacioni Odbor ZAIP. Istaknuti stručnjaci, aktivisti i društveni radnici mogu postati članovi Asocijacije po pozivu, prihvatanjem poziva koji upućuje Koordinacioni odbor.

Pristupnica

Brošura „Treći put“

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h