Uputstva za autore i autorke

 

Tehnička uputstva za autore i autorke članaka i prikaza mogu se preuzeti OVDE

Prilikom dostavljanja rada, autori su dužni da dostave i potpisanu izjavu kojom potvrđuju da su upoznati sa uputstvima za autore i obavezama autora definisanim u Uređivačkoj politici časopisa, te da su se istih pridržavali prilikom pripreme članka.

Izjava autora se može preuzeti OVDE  

Izjavu autora dostaviti elektronskim putem (skeniranu) ili putem pošte (originalnu verziju) na adresu uredništva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE