Teme za 2022. godinu

 

Teme za 2022.godinu su:


Broj 1: Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive (rok za predaju radova je 10. februar 2022. godine)


Broj 2: Pandemija Covid-19: Viktimološke perspektive (rok za predaju radova je 10. jun 2022. godine)


Broj 3: Zelena viktimologija (rok za predaju radova je 10. septembar 2022. godine)


Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE