Nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2021. godinu

Viktimološko društvo Srbije je 2009. godine ustanovilo tri nagrade:
• Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava
• Nagradu za doprinos razvoju nekonfliknog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju ratom i ratnim zločinima „Treći put“
• Nagradu talentovanom mladom istraživaču/istraživačici


Nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se pojedincima/pojedinkama ili organizacijama koji su svojim aktivnostima ili zalaganjima dali veliki i trajan doprinos unapređenju prava žrtava i ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano. Ove godine nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se Jadranki Radovanović.


Jadranka Radovanović je završila Filozofski fakultet u Beogradu1980. godine na grupi za psihologiju, smer-klinička i dečija psihologija. Nakon toga je završila različite edukacije, u zemlji i inostranstvu, u oblasti psihosocijalne podrške i zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u porodici. Od 1980-tih godina do danas Jadranka daje kontinuiran i aktivan doprinos unapređenju prava žrtava, sa posebnim akcentom na unapređenje prava i zaštitu dece i mladih ljudi kao žrtava. Viktimologijom i pravima žrtava počela je da se bavi najpre aktivno učestvujući u radu Jugoslovenskog viktimološkog društva, kao deo male grupe naučnih radnika i stručnjaka koja je u tom društvu predstavljala Srbiju. Jedna je od osnivačica i dugogodišnja članica Viktimološkog društva Srbije. U periodu 1997- 2001. bila je članica Izvršnog odbora VDS. Jadranka ima objavljene stručne radove na temu zlostavljanja i zanemarivanja dece, problema usamljenosti i prevencije agresivnog ponašanja kod mladih. Kontinurano radi na psihosocijalnoj podršci deci i mladima, na edukaciji i podizanju svesti javnosti o njihovim problemima putem gostovanja u medijima. Do penzionisanja je bila zaposlena u osnovnoj školi „Jovan Dučić“, u Beogradu, gde je, kao školska psihološkinja, veoma rano (mnogo pre nego što je to prepoznato od strane države) prepoznala probleme dece žrtava nasilja i dece iz romske populacije, i svesrdno im pomagala i obezbeđivala zaštitu, kako od nasilja tako i od diskriminacije. Od 1996. godine kontinuirano radi u Savetovalištu za mlade pri Domu omladine u Beogradu. U periodu 1997-1999. bila je angažovana na podršci deci i ženama žrtvama nasilja u Savetovalištu protiv nasilja u porodici.


Imajući sve to u vidu, Upravni odbor je bio mišljenja da je momenat da se Jadranki oda priznanje za sve što je na planu unapređenja prava žrtava radila i uradila, ali i da se njen višedecenijski rad na zalaganjima za prava žrtava i pružanju podrške žrtvama, posebno deci i mladima učini vidljivim.
Ove godine nije bilo predloga za nagradu „Treći put“ i za nagradu talentovanom mladom istraživači i istraživačici.

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE