Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  SVRI Forum 2022


Sedma konferencija Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative-SVRI) biće održana od 19. do 23. septembra 2022.g. u Meksiku. Konferencija okuplja istraživače, praktičare, kreatore politike i aktiviste u cilju razmene znanja i iskustva na temu nasilja nad ženama, nasilja nad decom i drugim oblicima nasilja uzrokovanim neravnopravnošću polova. Više o konferenciji pogledati na: https://www.svri.org/svrinterest/save-the-date-svri-forum-2022

 
     
  OSIGURAVANJE PRAVDE ZA ŽRTVE ZLOČINA


Centar za kriminologiju, krivično pravosuđe i viktimologiju, RGNUL organizuje Osmu međunarodnu i dvanaestu godišnju konferenciju Indijskog viktimološkog društva na temu „Osiguravanje pravde za žrtve zločina” kroz osnaživanje, zaštitu i usluge od 3. do 5. novembra 2022. godine na Nacionalnom pravnom univerzitetu Radživ Gandi, Pandžab. Više o konferenciji na: https://isv2022.weebly.com/uploads/1/2/2/5/122558354/isv_2022_conference_rgnul.pdf


 
     
     

Kontakt

 

011 2288040

065 5486421

063 356613   

 

e-mail: vdsrbija@gmail.com internet stranica: www.vds.org.rs

Viber, WhatsApp, Facebook i Instagram nalog

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h

TEMIDA

 časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu

VDS biblioteka

Kalendar relevantnih događaja

Organizacije i institucije koje pružaju pomoć žrtvama

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE