Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  SVRI Forum 2022


Sedma konferencija Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative-SVRI) biće održana od 19. do 23. septembra 2022.g. u Meksiku. Konferencija okuplja istraživače, praktičare, kreatore politike i aktiviste u cilju razmene znanja i iskustva na temu nasilja nad ženama, nasilja nad decom i drugim oblicima nasilja uzrokovanim neravnopravnošću polova. Više o konferenciji pogledati na: https://www.svri.org/svrinterest/save-the-date-svri-forum-2022

 
     
  OSIGURAVANJE PRAVDE ZA ŽRTVE ZLOČINA


Centar za kriminologiju, krivično pravosuđe i viktimologiju, RGNUL organizuje Osmu međunarodnu i dvanaestu godišnju konferenciju Indijskog viktimološkog društva na temu „Osiguravanje pravde za žrtve zločina” kroz osnaživanje, zaštitu i usluge od 3. do 5. novembra 2022. godine na Nacionalnom pravnom univerzitetu Radživ Gandi, Pandžab. Više o konferenciji na: https://isv2022.weebly.com/uploads/1/2/2/5/122558354/isv_2022_conference_rgnul.pdf


 
     
  KONFERENCIJA VIKTIMOLOKOG DRUŠTVA SRBIJE
25 godina zalaganja za prava svih žrtava


25. novembar, Beograd 
     
  O PRAŠTANJU I OPRAŠTANJU U INTER/INTRA KULTURALNOJ PERSPEKTIVI


Prva medunarodna konferencija pod nazivom O praštanju i opraštanju u inter/intra kulturalnoj perspektivi, biće održana 1. i 2. februara 2023.godine na Univerzitetu Bar-Ilan, Izrael. Koncept praštanja je razraden u oblastima psihologije, sociologije, antropologije, moralne filozofije, religijskih studija i duhovnosti, etike, pravnih studija, ekonomije i dr. Ovaj koncept ima bezbroj kulturnih manifestacija, relevantnih za napredak kriminologije, viktimologije, pozitivne kriminologije, restorativne pravde i transformacije sukoba. Medutim, ovaj široki koncept nije dovoljno istražen. Stoga je cilj konferencije da se iz multikulturalne perspektive istraže različita iskustva ljudi vezana za praštanje: koristi, prepreke ili rizici koji mogu proizac´i iz procesa, a koji su važni za sve koji su uključeni u proces. Više informacija o konferenciji na:
https://www.retorno-biu.org/services-4


 
     
  ZAŠTITA OSNOVNIH SLOBODA, PERSPEKTIVA ŽRTVE!


Victim Support Europe and Weisser Ring organizuju godišnju konferenciju pod nazivom Zaštita osnovnih sloboda, perspektiva žrtve!, koja će se održati 7, 8 i 9.juna 2023.godine u Berlinu, Nemačka. Prvi dan konferencije biće posvećen zaštiti osnovnih sloboda žrtve i pitanju na koji način stručnjaci mogu uhvatiti korak sa izazovima novih vrsta kriminala i kako to utiče na žrtvu? Drugi dan konferencije biće orijentisan na praktičare koji rade na sprovođenju zakona, dok će treći, završni dan konferencije biti posvećen profesionalcima koji direktno rade sa žrtvama kriminala i pitanjima rezilijentnosti i brige o sebi. Više o konferenciji na:
https://victim-support.eu/.../save-the-date-2023-vse.../


 
     
     

Kontakt

 

011 2288040

065 5486421

063 356613   

 

e-mail: vdsrbija@gmail.com internet stranica: www.vds.org.rs

Viber, WhatsApp, Facebook i Instagram nalog

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h

TEMIDA

 časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu

VDS biblioteka

Kalendar relevantnih događaja

Organizacije i institucije koje pružaju pomoć žrtvama

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE