XI godišnja online konferencija Viktimološkog društva Srbije

Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive

Poštovana/i,
 

Viktimološko društvo Srbije organizuje XI godišnju konferenciju pod nazivom Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive, koja će se održati online, 25. i 26. novembra 2021. godine.


Ovogodišnja konferencija ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja i da ukaže na izazove, ali i na pravce daljeg rada i zalaganja vezanih za položaj žrtava kriminaliteta u savremenom društvenom kontekstu i razvoj viktimologije.


Plenarni izlagači i izlagačice na konferenciji će biti:


Prof. dr Ezzat A. Fattah: Pravda za žrtve kriminaliteta: Da li je najzad došlo vreme za radikalnu promenu paradigme?
Prof. dr Ezzat A. Fattah jedan je od pionira viktimologije, osnivač je Fakulteta za kriminologiju na Univerzitetu Simon Fraser u Vankuveru u Kanadi, na kome je profesor emeritus. Od 1990. je član Kraljevskog društva Kanade. Među pohvalama koje je tokom godina dobijao je i počasni doktor nauka (honoris causa) Univerziteta u Liježu, Belgija (1995). Ostale prestižne nagrade koje su mu dodeljene uključuju: Konrad Adenauer nagradu za istraživanje, koju dodeljuje nemačka vlada (1993), nagradu Hermann Mannheim koju dodeljuje Međunarodno udruženje za kriminologiju (2007) i nagradu Hans von Hentig koju dodeljuje Svetsko viktimološko društvo (2009). Profesoru Fattah-u je 1999. godine dodeljena nagrada - Nora i Ted Sterling kao priznanje za intelektualnu hrabrost i smelost da iznosi i objavljuje nekonvencionalne i nepopularne stavove o raznim temama vezanim za krivično pravo, kriminologiju, viktimologiju i krivično pravosuđe. Profesor Fattah je 1992. godine primio Svečanu medalju povodom 125. godišnjice Kanade. Nekoliko godina je bio potpredsednik Međunarodnog udruženja za kriminologiju i počasni je član Japanskog udruženja za kriminologiju.


Prof. dr Jaishankar  Karuppannan: Sajber viktimologija
Prof. dr Jaishankar  Karuppannan je nezavisni sajber kriminolog iz Indije. Bio je profesor i šef katedre za kriminologiju na Univerzitetu Raksha Shakti, kao i professor na katedri za kriminologiju i krivično pravo na Univerzitetu Manonmaniam Sundaranar u Indiji. Glavni je urednik naučnog časopisa International Journal of Cyber Criminology i osnivač Sajber kriminologije, poddiscipline u okviru kriminologije. Profesor Karuppannan je osnivač i prvi predsednik Južnoazijskog udruženja za kriminologiju i viktimologiju. Takođe je suosnivač Centra za podršku žrtvama sajber kriminaliteta. Profesor Karuppannan je imenovan od strane Britanskog udruženja za kriminologiju za Međunarodnog ambasodora. Takođe je i ekspert Ujedinjenih nacija za pitanja koja se tiču žrtava terorizma.

Prof. dr Shalva Weil: Da li su starije žene u posebnom riziku? Ubistva starijih žena kao rastući fenomen
Prof. dr Shalva Weil je viša istraživačica u Seymour Fox školi za obrazovanje na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, Izrael. Tokom 2021. godine bila je gostujuća predavačica na Univerzitetu Cambridge u Engleskoj, dok je tokom 2018. bila profesorka GIAN na Univerzitetu Javaharalal Nehru u Nju Delhiju. Prof. Weil je stručnjakinja za pitanja etniciteta (posebno indijskih i etiopskih Jevreja) i vodi projekat osnaživanja žena za migrante iz bivšeg Sovjetskog Saveza u izraelskim siromašnim četvrtima. Od 2013. do 2017. godine, profesorka Weil je bila koordinatorka COST akcije pod nazivom Femicid širom Evrope, bila je na čelu Upravnog odbora sa članovima/icama iz 30 zemalja. Obraćala se skupštinama Portugalije, Španije i Italije i pozvana je na tri sastanka Ujedinjenih nacija o femicidu. Jedna je od urednica (zajedno sa Consuelo Corradi i Marceline Naudi) knjige Femicide širom Evrope (Bristol University Press, Policy). Njene publikacije uključuju posebno izdanje o femicidu u naučnom časopisu Current Sociology (2016); potom radove „Neuspeli femicid među preživelim migrantima“ i „Istraživanje femicida iz kvalitativne perspektive“ u Qualitative Sociology Review, kao i rad „Femicid devojčica u savremenoj Indiji“ u Ex Aequo. Prof. Weil je u časopisu Journal of Gender Studies 2020. godine objavila rad o ubistvima starijih žena u Izraelu, a 2021. i rad o femicidu i samoubistvu tokom Covid-19 (zajedno sa Katerinom Standish). Osnivačica je Izraelske opservatorije za femicid, koja je osnovana 2020. godine (www.israelfemicide.org).
 

Dr Uglješa Zvekić i prof. dr Nando Dalla Chiesa: Žrtve organizovanog kriminala i korupcije: međunarodna perspektiva i iskustva Italije i Latinske Amerike?
Dr Uglješa Zvekić, Ambasador, šef Kancelarije Evropske organizacije za javno pravo (EPLO) pri Organizaciji Ujedinjenih nacija (OUN) u Beču, savetnik u Globalnoj inicijativi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Ženeva/Beč), profesor na Pravnom fakultetu Univerzteta Rim III i u Školi za javnu upravu, Univerzitet LUISS, Rim, kao i gostujući profesor na Univerzitetu u Milanu. Dr Zvekić je počasni član Viktimološkog društva Srbije. Član je Međunarodnog savetodavnog odbora za „Međunarodnu Anti-korupcijsku nagradu za izuzetnost“ sa sedištem u Beču. Bio je Ambasador, Stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi (2009-2013), potom, predsednik Generalne skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) sa sedištem u Ženevi (2011-2013), predsednik Izvršnog komiteta Ekonomske komisije OUN za Evropu (UNECE) sa sedištem u Ženevi (2011-2013), šef odeljenja za strateško planiranje u okviru Kancelarije OUN protiv droga i kriminala (UNODC) sa sedištem u Beču (2004-2009), zamenik direktora Kancelarije OUN protiv droge i kriminala za južno-afrički region (ROSA UNODC) sa sedištem u Pretoriji (1999-2004), zamenik direktora OUN Instituta za istraživanje kriminala i krivično pravnih sistema (UNICRI) sa sedištem u Rimu (1984-1999).

 

Prof. dr Nando Dalla Chiesa je redovni profesor na Univerzitetu u Milanu, na predmetima Sociologija organizovanog kriminaliteta, Sociologija i Metode obrazovanja o zakonotosti, geopolitici i organizovanom kriminalitetu. Profesor Dalla Chiesa je predsednik CROSS-a, Opservatorije za organizovani kriminalitet Univerziteta u Milanu. Predstavnik je Odseka za oblast organizovanog kriminala i obrazovanja za borbu protiv mafije na Univerzitetu u Milanu. Profesor Dalla Chiesa je osnivač doktorskih studija o organizovanom kriminalitetu, kao i naprednog kursa o međunarodnim scenarijima organizovanog kriminaliteta na Univerzitetu u Milanu. Direktor je katedre Falcone-Borsellino u Meksiko Sitiju. Professor Dalla Chiesa je počasni predsednik Udruženja za borbu protiv mafije Libera i koordinator Anti-mafija naučnog odbora u regionu Lombardija. U svojoj karijeri, profesor Dalla Chiesa je bio zamenik, senator i podsekretar Republike Italije. Profesor Dalla Chiesa piše kolumne za novine "Il Fatto Quotidiano". Autor je oko 35 knjiga koje se bave temama vezanim za mafiju, pravosuđe, pravno obrazovanje i pokretima za borbu protiv mafije.

Dr Sanja Milivojević: Žrtve kriminaliteta na novom Internetu: Inovativne digitalne tehnologije i viktimizacija u 21. veku
Dr Sanja Milivojević je naučna saradnica za kriminologiju na La Trobe Univerzitetu u Melburnu (Australija) i izvršna direktorka programa Border criminologies na Univerzitetu Oksford (Velika Britanija). Dr Milivojević je diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala je na Univerzitetu Monash u Australiji. Dr Milivojević je jedna od osnivačica i dugogodišnja članica Viktimološkog društva Srbije. Njeno istraživačko interesovanje vezano je za sledeće teme: granice i pokretljivost, bezbednosne tehnologije i nadzor, rod i viktimizacija, kao i međunarodno krivično pravosuđe i ljudska prava. Dobitnica je australijskih i međunarodnih grantova za istraživanja; bila je predstavnica Novog Južnog Velsa u Upravnom odboru australijskog i novozelandskog Udruženja za kriminologiju (2012-2016). Dr Milivojević je bila gostujuća predavačica na Univerzitetima u Oksfordu, Oslu, Beogradu i Zagrebu, kao i stipendistkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku. Najnovija knjiga dr Milivojević je Zločin i kazna na budućem Internetu: Najnovije digitalne tehnologije i kriminologija u dvadeset prvom veku, koju je 2021. godine objavio Routledge.

Agelica Pino: Istraživati ili ne istraživati? Etička i praktična pitanja vezana za istraživanje nasilja nad ženama u vreme Covid-19
Agelica Pino je menadžerka grantova i specijalistkinja za jačanje kapaciteta u okiru Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative) (Južna Afrika). Gospođa Pino je feministička advokatica sa bogatim iskustvom u radu na polju rodno zasnovanog nasilja i rodne ravnopravnosti. Svoj rad u oblasti ljudskih prava započela je u Čileu 1980-ih godina, dok je zemlja bila pod diktaturom generala Pinočea. Kao studentkinja prava radila je u nevladinim organizacijama koje su se angažovale na širenju svesti o ljudskim pravima i održavanju obuka u ugroženim zajednicama. Tada se istovremeno uključila i u feministički pokret. Radila je kao pravnica u nevladinim organizacijama za ženska prava, pružajući pravne savete ženama koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Sprovodila je obuke i istraživanja na temu žene i zakon. Nakon demokratizacije zemlje, u okviru Ministarstva pravde je radila na Projektu pravne pomoći, u okviru kog je upravljala Pokretnim centrima za pravne informacije. Od 1994. godine živi i radi u Južnoj Africi, gde se priključila inicijativama i organizacijama koje se bave ženskim pravima i koje upravljaju programima vazanim za feminističke mreže i rodno zasnovano nasilje.

Dr Mirjana Dokmanović: Ispitivanje sa uvažavanjem kao katalizator stvaranja viktimologije pobednika
Dr Mirjana Dokmanović je naučna saradnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Autorka je većeg broja publikacija, naučnih i stručnih radova iz oblasti prava, ljudskih prava i studija roda. Bavi se interdisciplinarnim istraživanjima, a njeni istraživački interesi uključuju rodne aspekte globalizacije i tranzicije, uticaj ekonomske globalizacije na stanje ljudskih prava, feminističku ekonomiju i viktimologiju. Kao konsultantkinja za agencije Ujedinjenih nacija, Savet Evrope i vlade bila je angažovana na poslovima u vezi sa pitanjima ljudskih prava, rodne analize zakona i javnih politika i unapređenja antidiskriminacionih politika. Bila je direktorka International Action Network on Small Arms (IANSA) sa sedištem u Londonu, Velika Britanija (2011-2012). Dr Dokmanović je i sertifikovana instruktorka za upravljanje društvenim promenama i inovacijama prema metodu ‘ispitivanje sa uvažavanjem’ razvijenom u Weatherhead Fakultetu za menadžment, Case Western Reserve Univerziteta u Klivlendu, SAD. Članica je Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije i zamenica glavne i odgovorne urednice naučnog časopisa Temida.

Prof. dr Slobodan Savić: Aktuelni problemi u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja
Prof. dr Slobodan Savić je redovni profesor na predmetu Sudska medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen je u Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2009. godine je predsednik Viktimološkog društva Srbije. U periodu od 2000. do 2004. godine bio je šef Katedre za sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2009. do 2012. i prodekan za redovnu nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prof. Savić je i nastavnik na predmetu Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stalni je sudski veštak za oblast medicina – uža specijalnost: sudska medicina. Član je Srpskog lekarskog društva i Sekcije za sudsku medicinu SLD, redovni je član Balkanske Akademije za forenzičke nauke, a bio je je predsednik ovog udruženja u jednogodišnjem mandatu 2006/2007. Član je Nacionalne ekspertske grupe za razvoj i očuvanje zdravlja mladih, osnovane od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije – podgrupa za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. U periodu od 2007. do 2019. je bio predsednik Etičkog komiteta Srbije. Prof. Savić je od 2020. godine vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE