Služba VDS info i podrška žrtvama

Različita povređujuća ponašanja se dešavaju tu odmah pored nas, u našem gradu, u našem komšiluku! Svako može da postane žrtva krađe, razbojništva, nasilja u porodici, nasilja na radnom mestu, džeparenja u autobusu, proganjanja ili nečeg sličnog!

U Srbiji postoje državne i nevladine organizacije koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kršenja ljudskih prava, trgovine ljudima, nasilja na radnom mestu, deci žrtvama, ženama sa invaliditetom i drugim. Jedna od njih radi u okviru Viktimološkog društva Srbije i zove se VDS info i podrška žrtvama.

Služba VDS Info i podrška žrtvama (tel: 011 22 88 040) je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava, ženama i muškarcima. Služba pokušava da odgovori na najčešće potrebe žrtava i pruža:
• Informacije o pravima žrtava i načinima na koje ih mogu ostvariti • Poverenje, razumevanje, osnažujuću podršku, razmatranje mogućnosti za rešavanje problema, aktiviranje podrške u porodici i socijalnoj sredini, informacije o psihološkim reakcijama i dinamici oporavka, praktične informacije za ponovno uspostavljanje životnih tokova posle traumatičnog događaja i dr.
• Upućivanje u nadležne i specijalizovane institucije/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtava u Beogradu i Srbiji
• Praćenje i podršku na sudu i kontakte sa državnim institucijama
• Podrška osuđenicama koje su posle dugogodišnjeg trpljenja nasilja izvršile krivično delo.

Sve žrtve ukoliko imaju dilemu kome treba da se obrate mogu da kontaktiraju ovu službu. Služba ima kontakte velikog broja specijalizovanih državnih i nevladinih organizacija.

Ako znate nekoga ko je bio žrtva pokušajte da mu budete podrška, saslušajte ga, nemojte ga kriviti i suditi o njegovim postupcima, pomozite mu da pronađe odgovarajuću službu koja mu može pomoći, poštujte njegova prava i potrebe!

 

 

 

Grupa od 8 volontera je završila trening za volontere službe VDS info i podrška žrtvama

 

Grupa od 5 volontera je završila trening za volontere službe VDS info i podrška žrtvama

Počele su sa radom dve službe za žrtve kriminaliteta van Beograda

 

21. godišnja Skupština i Konferencija Evropskog foruma službi za žrtve

 

Održan trening za koordinatore lokalnih službi za žrtve

 

Grupa od 4 volontera je završila trening za volontere službe VDS info i podrška žrtvama

 

Održan trening za podršku žrtvama i svedocima na sudu i pracenje suđenja

 

Trening za rad sa decom žrtvama kriminaliteta

 

Okrugli sto „Kreiranje sveobuhvatnog mehanizma za podršku žrtvama: Iskustva drugih zemalja i moguća rešenja za Srbiju“

"Zaboravljeni" - film o žrtvama kriminaliteta Međunarodnog instituta za žrtve u Tilburgu (.wmv; 178,690KB)

organizacije koje rade sa decom i specijalizovane organizacije za osobe sa invaliditetom i rome u beogradu

 

SLUŽBE ZA POMOĆ I PODRŠKU ŽRTVAMA KRIMINALITETA U SRBIJI

 

SLUŽBA VDS INFO I PODRŠKA ŽRTVAMA

 

Brošura - Žrtve kriminaliteta i njihova prava

 

Razvoj službi za žrtve u Srbiji 2006/2007

 

Žrtve i svedoci u krivičnopravnom sistemu

 

Brošura - Službe za podršku i pomoć žrtvama kriminaliteta u Beogradu

 

Poster 1  

 

Poster 2

 

Poster 3

 

Poster 4

 

VDS info i podrška žrtvama - Priprema i početak rada

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE