E-mail konsultacije

Svako može usled izvršenog krivičnog dela pretrpeti fizičku bol, psihičke patnje, uništenje ili oštećenje imovine, strah i grubi napad na svoja osnovna prava. Posle toga možete se osećati ljuti, zabrinuti i sami. Nije važno kada se to desilo, danas, pre mesec dana, pre godinu dana – UVEK možete da nas kontaktirate.

Služba VDS info i podrška žrtvama odgovara na najčešće potrebe žrtava i pruža:

• Informacije o pravima žrtava i načinima na koje ih mogu ostvariti;
• Poverenje, razumevanje, osnažujuću podršku;
• Razmatranje mogućnosti za rešavanje problema;
• Aktiviranje podrške u porodici i socijalnoj sredini,
• Informacije o psihološkim reakcijama i dinamici oporavka;
• Pravnu i psiholopku pomoć;
• Praktične informacije za ponovno uspostavljanje životnih tokova posle traumatičnog događaja i dr.;
• Upućivanje na nadležne i specijalizovane institucije/organizacije, u zavisnosti od konkretnih potreba žrtava;
• Praćenje i podršku na sudu i kontakte sa državnim institucijama;


Ova je rubrika posvećena vašim pitanjima na koje vam odgovaraju saradnici VDS sa iskustvom rada sa žrtvama svih oblika povređujećeg ponašanja.

Ako imate pitanje, problem, želite da pomognete sebi ili vama bliskoj osobi pišite nam! Zajednički ćemo potražiti odgovor.


Naše E-mail adrese su: vdsrbija@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE