Video zapisi


Biblioteka Viktimološkog društva Srbije raspolaže fondom od preko 90 video zapisa i štampanih materjala vezano za rat, istinu i pomirenje, trgovinu ljudima, nasilje i žrtve.
 

 


Istina i pomirenje - oznaka ZAIP (.doc; 119KB) 
Istina i pomirenje - oznaka IP (.doc; 155KB) 
Nasilje (.doc; 54KB)
Trgovina ljudima (.doc; 64KB)
Žene (.doc; 51KB)
Žrtve (.doc; 58KB)
Deca (.doc; 50KB)
Opšte (.doc; 60KB)
Kriminalitet (.doc; 37KB)
Restorativna pravda (.doc; 37KB)

 

 

 

 

 

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE