Volonteri/ke VDS
 
 

Ana Arnautović, studentkinja, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu

 

Bojana Većkalov, studentkinja, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu

 

Jovana Obradović, studentkinja, Pravni fakultet Union

 

Maja Petković, dipl. kriminalista

 

Željko Matić, student, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu

 

Milica Luković, defektolog-specijalni pedagog, student doktorskih studija

 

Dijana Švajner, studentkinja, Pravni fakultet Union

 

Anđela Miladinović, studentjinja, Pravni fakultet Union

 

Sonja Poznanović, studentkinja, Pravni fakultet Union

 

Jovana Stiković, studentkinja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Osobe angažovane u VDS-u govore Srpski, engleski, ruski i jezike bivših jugoslovenskih republika.

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE