Tekući projekti
     
  Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama  
     
  Nedozvoljena trgovina oružjem i nasilje izvršeno vatrenim oružjem u Evropi (projekat TARGET): Analiza stanja u Srbiji  
     
  Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje  
     
  Sprovođenje istraživanja i povezanih aktivnosti u okviru projekta “#SOSprotivNasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji”  
     
  Moć promene – Moć prevencije rodno baziranog nasilja u Srbiji  
     
  Projekat Viktimološkog društva Srbije odobren od strane Avon inicijative

„Izolovana, a ne sama“

koju finansira Avon fondacija za žene

 
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE