Realizovani projekti
  Pružanje podrške ženama u situaciji nasilja tokom pandemije virusom covid 19  
  Zalaganje za uspostavljanje dijaloga sa nadležnim državnim institucijama i nezavisnim telima o rodnoj diskriminaciji i rodno baziranom nasilju  
Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji
Prikupljanje i beleženje podataka o slučajevima nasilja nad Romkinjama
Univerzitetska podrška žrtvama seksualnog nasilja: Trening za održive studentske službe
  Ne dozvolimo da žrtve nasilja ostanu same!  
  Istraživanje organizacija i institucija na teritoriji Srbije

koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta

 
 

Projekat

ALTERNATIVE

 
Monitoring susedstva: Prevencija i suzbijanje nasilja u lokalnm zajednicama
  Promovisanje alternativnih sankcija i
mera restorativne pravde
 
  Poboljšanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji

i prevencija rodno zasnovanog nasilja

 
 

Rad na povezivanju: Poboljšanje upućivanja i obrazovnog sistema za borbu protiv nasilja

kroz obuku mladih praktičara u četiri države

 
  Podrška žrtvama nasilja, diskriminacije i zlostavljanja na radnom mestu  
  Priprema za izlazak na slobodu i socijalna integracija osuđenica  
  Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru  
  Mapiranje obima i karakteristika rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada
 i odgovora društva na nju
 
  Intensifying anti-corruption policy in Serbia by furthering law
enforcement transparency and evidence based policy making
 
  Projekat „Kampanja Ne dozvolimo da žrtve nasilja u porodici budu
tretirane kao kriminalke, a nasilnici kao žrtve“
 
  Borba protiv trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije  
  Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira na Zapadnom Balkanu  
  Razvijanje metodologije monitoringa primene zakona i prakse u vezi sa
nasiljem nad ženama u Srbiji
 
  Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji  
  Trgovina muškarcima u Srbiji  
  Zakonodavstvo za žrtve u Srbiji: analiza postojeće situacije i predlozi promena  
  Nasilje u porodici u Vojvodini  
  Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite žena žrtava trgovine ljudima u Srbiji  
  „Sex violence during and in the shadow of war“ MICROCON FP6 projekat  
  Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i pojedinaca koji se bave pitanjima istine i pomirenja  
  Pravni položaj žrtava u Srbiji: dostignuti razvoj i pravci budućih promena  
  Razvoj Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje  
  Restorativna pravda i prava žrtava: podizanje svesti stručnjaka, medija i građana  
  Unapređenje strategija implementacije nacionalnih planova akcije za borbu protiv trgovine ljudima u zemljama koje su u procesu stabilizacije i priključivanja (Enhancement of the Implementation Strategies for National Anti-Trafficking Action Plans in SAp countries)  
  Razvijanje mehanizama za praćenje postupka izdavanja dozvole privremenog
boravka žrtvama trgovine ljudima i procesuiranja slučajeva trgovine
ljudima u Srbiji
 
  Istraživanje «Na ljudskim pravima zasnovan pristup rehabilitaciji žrtava trgovine ljudima« (Rights based approach on rehabilitation of victims of trafficking)  
  Istina i pomirenje  
  VDS info i podrška žrtvama: Priprema i početak rada  
  Istraživanje trgovine ljudima u Srbiji  
  Istraživanje nasilja u porodici u Srbiji  

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE