Povodom obeležavanja 20 godina Viktimološkog društva Srbije

dodeljene su
Zahvalnice za doprinos razvoju Viktimološkog društva Srbije i unapređenju prava žrtava

Zahvalnice su dodeljene sledećim zaslužnim članovima i članicama Viktimološkog društva Srbije:

Prof. dr Aleksandar Jugović, redovni profesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Aleksandra Petrović, novinarka, „Politika“, Beograd
Prof. dr Alenka Šelih, profesorka emerita na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i članica Slovenačke akademije nauka i umetnosti
Bejan Šaćiri, dipl. psiholog, istraživač, koordinator u Službi VDS info i podrška žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Beograd
Biljana Mihić, dipl. specijalna pedagoškinja-master defektološkinja, Bezbednosno informativna agencija, Beograd
Prof. dr Biljana Simeunović-Patić, vanredna profesorka, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Branislava Knežić, naučna savetnica, vanredna profesorka, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd; Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Branislava Popović-Ćitić, vanredna profesorka, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Doc. dr Danica Vasiljević Prodanović, docentkinja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Danijela Bjelić, dipl. specijalna pedagoškinja, Silver Pine Medical Group, PLC, SAD
Prof. dr Danka Radulović, redovna profesorka, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Dobrivoje Radovanović, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beograd u penziji; Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (1984-2006)
Prof. dr Đorđe Alempijević, vanredni profesor, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Član Evropskog komiteta za sprečavanje torture
Dr Filip Mirić, stručni saradnik za nastavu, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Gerd Ferdinand Kirchhoff, profesor na Jindal Global University Law School, Jindal Institute of Behavioural Sciences, O.P. Jindal Global University, Indija; Predsednik Svetskog viktimološkog društva (2000-2003)
Ivan Janković, advokat, Beograd
Dr Ivana Stevanović, viša naučna saradnica, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (od 2015.); predsednica Centra za prava deteta, Beograd
Dr Ivana Vidaković, psihološkinja, geštalt psihoterapeutkinja, ITO United-Change, Beograd; EAPTI Gestalt Studio, Beograd
Jadranka Radovanović, dipl. psihološkinja, psihoterapeutkinja, Beograd
Jasmina Nikolić, dipl. defektološkinja, Rukovoditeljka službe VDS info i podrška žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Beograd
Jelena Grujić Zindović, etnološkinja i antropološkinja, novinarka listova Vreme i NIN, aktivna članica Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, Beograd
Prof. dr Jelena Srna, redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji; aktivna članica Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, Beograd
Prof. dr John Dussich, profesor emeritus, prvi generalni sekretar Svetskog viktimološkog društva; predsednik Svetskog viktimološkog društva (2006-2009); direktor Tokiwa međunarodnog viktimološkog instituta u Mitu, Japan (2003-2014); profesor na Graduate School of Victimology, Tokiwa University i Department of Criminology, College of Social Sciences, California State University, Fresno, SAD; osnivač Nacionalne organizacije za podršku žrtvama u SAD (NOVA)
Jovanka Brkić, profesorka u penziji, Velika Plana
Katarina Pašić, dipl. pravnica, Međuopštinska organizacija civilnih invalida rata, Valjevo
Mr Ljiljana Stevković, asistentkinja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,Univerzitet u Beogradu
Mr Marija Lukić, nezavisna ekspertkinja, Beograd
Dr Marina Blagojević-Hughson, naučna savetnica, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Prof. dr Milan Škulić, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu; sudija Ustavnog suda Republike Srbije (izabran u decembru 2016.), Beograd
Prof. dr Miomira Kostić, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Mirjana Dokmanović, vanredna profesorka, Institut društvenih nauka, Beograd; Direktorka IANSA – Globalne mreže organizacija koje se bore protiv nasilja upotrebom vatrenog i malokalibarskog oruzja, London, Engleska (2011-2012)
Mirjana Tripković, dipl. psihološkinja, specijalistkinja medijacije; koordinatorka u Službi VDS info i podrška žrtvama, Viktimološko društvo Srbije, Beograd
Mitar Đurašković, dipl. pravnik, MUP RS, Uprava granične policije, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Beograd
Nada Banjanin-Đuričić, dipl. sociološkinja, Železničko-tehnička škola, Beograd
Doc. dr Natalija Žunić, docentkinja, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović, redovna profesorka, naučna savetnica, Institut za uporedno pravo, Beograd; Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd
Prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu; Poverenica za zaštitu ravnopravnosti (2010-2015)
Prof. dr Nevena Vučković-Šahović, vanredna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd; Članica Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija (2003-2009); Profesorka na Univerzitetu Oxford, Velika Britanija, na master programu iz međunarodnog prava ljudskih prava (od 2017.)
Doc. dr Nikola Petrović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Olga Vučković-Kićanović, dipl. pravnica, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Beograd
Olja Jovičić, Generalna sekretarka stručne službe Zaštitnika građana, Beograd
Radmila Gujaničić, NVO Ženski centar, Užice
Mr Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Beograd
Ruth Jamieson, profesorka na Institute of Criminology and Criminal Justice, School of Law, Queen's University, Belfast, Severna Irska, u penziji
Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd; Predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije (od 2006.), Beograd
Dr Sanja Milivojević, viša predavačica, College of Arts, Social Sciences and Commerce, La Trobe University, Australija
Prof. dr Saša Mijalković, profesor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Prof. dr Slađana Jovanović, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd
Dr Slobodan Ćopić, savetnik načelnika Uprave granične policije MUP RS, Uprava granične policije, Beograd
Prof. dr Slobodan Savić, redovni profesor, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu; Predsednik Viktimološkog društva Srbije (od 2009.)
Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji
Snežana Savić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
Prof. dr Snežana Soković, redovna profesorka, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Tamara Lukšić-Orlandić, dipl. politikološkinja u penziji; pomoćnica saveznog ministra pravde za ljudska prava u Vladi SRJ (2001-2002), pomoćnica ministra kulture za medije u Vladi Srbije (2002-2004), zamenica Zaštitnika građana RS za prava deteta (2008- 2014), Beograd
Dr Uglješa Zvekić, bivši Ambasador Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, Predsednik Generalne skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i predsedavajući Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) (2011-2013)
Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, redovna profesorka, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu; članica Evropske akademije nauka i umetnosti; predsednica Evropskog udruženja za kriminologiju (2012-2013); predsednica Viktimološkog društva Srbije (1997-2006); direktorka Viktimološkog društva Srbije (od 2006.)
Prof. dr Zdravko Petrović, advokat, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet „Džon Nezbit“, Beograd; Univerzitet „Sigmund Frojd“, Beč
Prof. dr Zoran Pavlović, vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet privredna akademija, Novi Sad; Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman (izabran 2016.)
Dr Zorica Mršević, naučna savetnica, vanredna profesorka, Institut društvenih nauka, Beograd; Zamenica Zaštitnika građana RS za rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom (2008-2011)

Zahvalnice su dodeljene i pojedincima van Viktimološkog društva Srbije:

Ana Manojlović-Stakić, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd
Anka Gogić-Mitić, zamenica Upravnika Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu
Prof. dr Dejan Popović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Gordana Jelić, novinarka Radio Beograda
Ilse Vande Walle, međunarodna trenerica i konsultantkinja specijalizovana za podršku deci i mladima kao žrtvama kriminaliteta, Belgija
Judith Armatta, pravnica, novinarka i advokatica za ljudska prava, SAD
Leila Ruždić Trifunović, dipl. pravnica, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije (2001-2006); Rukovoditeljka Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici u Opštini Zvezdara
Miloš Janković, zamenik zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode i rukovodilac Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Republici Srbiji
Miša Stojiljković, novinar B92
Momčilo Jovanović, advokat, Beograd
Novica Kostić, Veterani za mir, Vlasotince
Prof. dr Oliver Bačanović, redovni profesor, Fakultet bezbednosti-Skopje, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”- Bitola, Republika Makedonija
Petar Fjodorov, predsednik Udruženja logoraša 1991. godine
Slavica Peković, Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima Veća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu
Tatjana Manojlović-Soldatović, novinarka RTS-a, Beograd
Valdete Osmani, Misija OEBS u Srbiji, Beograd
Vesna Pavliček, novinarka RTS-a, Beograd
Vesna Zajc, Republički zavod za statistiku, Beograd
Zdravko Marjanović, Društvo za toleranciju, Bačka Palanka

Zahvalnice su dodeljene sledećim organizacijama i institucijama:

Evropski pokret u Srbiji
Fond za otvoreno društvo
Friedrich Ebert Stiftung
Misija OEBS u Srbiji
Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarsvo pravde RS
Victim Support Europe

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE