Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana koje je osnovano sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu i to, bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava.

Viktimološko društvo Srbije osnovano je 12. novembra 1997. godine. Društvo sarađuje sa Svetskim viktimološkim društvom, organizacijom Evropska pomoć žrtvama (Victim support Europe) i drugim srodnim društvima i udruženjima iz naše zemlje i sveta. VDS je član Svetskog viktimološkog društva.

Predsednik Viktimološkog društva Srbije je prof. dr Slobodan Savić, a direktorka prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović. Članovi Upravnog odbora su:
a. prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić
b. prof.dr Slađana Jovanović
c. doc. dr Mirjana Dokmanović
d. dr Ivana Stevanović
e. dr Sanja Ćopić (predsednica Upravnog odbora)
f.  Jasmina Nikolić
g. prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović (članica po funkciji)

Članstvo: Član Društva pod jednakim uslovima može biti svaki građanin Srbije, koji svojim stručnim i društvenim angažmanom može doprineti ostvarivanju ciljeva zbog kojih društvo postoji.

O prijemu u članstvo odlučuje izvršni odbor. Istaknuti naučni radnici, stručnjaci ili društveni radnici mogu postati članovi po pozivu društva, prihvatanjem poziva koji upućuje izvršni odbor.


Ako želite da se učlanite u VDS molimo vas da popunite pristupnicu i pošaljete na adresu Viktimološko društvo Srbije, Ismeta Mujezinovića 21/6, 11070 Beograd ili e-mail: vdsrbija@gmail.com. Download pristupnice u .doc  formatu.

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE