Trening: Za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja


Drage koleginice i kolege,


Viktimološko društvo Srbije vas poziva na intenzivni četvorodnevni trening:


Za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja


Maj 2018.
 

 

Radni jezik: srpski
Iznos kotizacije:
25.000,00 dinara po osobi (ukoliko se prijavljuju više od tri osobe iz organizacije cena je 20.000 dinara po osobi). Za uplate do 20. aprila odobravamo 50% popusta.
Rok za prijavu:
najkasnije do 10. maja 2018.
Mesto održavanja:
Viktimološko društvo Srbije, Ismeta Mujezinovića 21/6, Novi Beograd ili po dogovoru
Opis i satnica treninga.
Izvode iz recenzija programa obuke možete videti ovde.
Šta su polaznici rekli o obuci možete videti ovde.

Kotizacija za učešće pokriva sve troškove treninga (ručak, osveženje, radni materijal, literaturu i sertifikat).

Za trening se mogu prijaviti socijalni radnici, specijalni pedagozi, pravnici, psiholozi, pedagozi, predstavnici NVO, studenti završnih godina redovnih studija, studenti poslediplomskih studija i ostali zainteresovani.

Program razvija sledeće kompetencije:

• Senzibilisanost za probleme i prava žrtava uopšte i posebno prava žrtava rodno baziranog nasilja
• Razumevanje međunarodnog i domaćeg pravnog okvira i rodno baziranog nasilja i njegovih uzroka
• Prepoznavanje efekata viktimizacije, potreba žrtava i načina da se zadovolje potrebe žrtava
• Komunikacione sposobnosti za osnaživanje žrtava
• Poznavanje ukupnih društvenih resursa za pružanje pomoći žrtvama
• Korišćenje ukupnih potencijala socijalne zaštite i drugih službi u interesu žrtve.

Trening je akreditovan od strane Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije i ima za cilj da pruži osnovna znanja za rad sa žrtvama na odgovarajući način, sa posebnim naglaskom na žrtve nasilja u porodici, seksualnog nasilja i trgovine ljudima kao i sticanje potrebnih veština i znanja koja će omogućiti pružanje odgovarajuće pomoći potencijalnim i aktuelnim žrtvama rodno baziranog nasilja i žrtvama u širem socijalnom smislu; Takođe, obuka daje osnove za razvoj modela za strateški i održivi razvoj programa obuke pružalaca usluga o pravima žrtava uopšte.

Molimo Vas da Vaše popunjene prijave pošaljete na e-mail: vdsrbija@gmail.com najkasnije do
10. Maja 2018. g. Za više informacija o treningu i načinu plaćanja, molimo vas da se obratite Jasmini Nikolić na telefon 011 2288040 ili e-mail: vdsrbija@gmail.com. Trening je interaktivnog karaktera i radi se u grupama do 10 osoba.

Prvih pet osoba koje se prijave za martovsku obuku dobija besplatnu pretplatu na časopis Temida za 2018.godinu. http://www.vds.rs/TemidaMenu.htm

Za više informacija o Viktimološkom društvu Srbije posetite našu internet stranicu www.vds.org.rs, za informacije o voditeljki treninga i predavačicama posetite http://www.vds.org.rs/osobeAngazovaneUVDS.htm i ostalim treninzima koje organizujemo posetite http://www.vds.org.rs/Treninzi.htm .

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE