Teme za 2021. godinu

 

Teme za 2021. godinu su:

Broj 1: Covid-19: Obrasci viktimizacije i prava žrtava (rok za predaju radova je 10. februar 2021. godine),

Broj 2: Izazovi podrške žrtvama (rok za predaju radova je 10. jun 2021. godine),

Broj 3: Seksualno nasilje (rok za predaju radova je 10. septembar 2021. godine)

Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE