Teme za 2020. godinu

 

Broj 1: Viktimizacija i različitost (rok za predaju radova je 10. februar 2020. godine)

Broj 2: Viktimizacija u institucijama (rok za predaju radova je 10. jun 2020. godine)

Broj 3: Deca žrtve (rok za predaju radova je 10. septembar 2020. godine)

Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE