Teme za 2019. godinu

 

Tema broj 1: Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu (rok za predaju radova je 10. februar 2019. godine)

Tema broj 2: Nasilje nad ženama (rok za predaju radova je 10. jun 2019. godine)

Tema broj 3: Nevidljive žrtve (rok za predaju radova je 10. septembar 2019. godine).


Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE