Teme za 2018. godinu

 

Tema br. 1: Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst 

(rok za predaju radova je 10. februar 2018. godine)


Tema br. 2: Sajber viktimizacija i izazovi pružanja podrške žrtvama 

(rok za predaju radova je 10. jun 2018. godine)


Tema br. 3: Stare osobe kao žrtve kriminaliteta

(rok za predaju radova je 10. septembar 2018. godine)


Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE