Teme za 2017. godinu

 

Broj 1: Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava
(rok za predaju radova je 10. februar 2017. godine)

Broj 2: Različiti aspekti viktimizacije: savremeni ratovi, terorizam i migracije
(rok za predaju radova je 10. jun 2017. godine)

Broj 3: Žrtve i mediji
(rok za predaju radova je 10. septembar 2017. godine)

Članci van ovih tema mogu biti predati Redakciji bez obzira na navedene rokove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE