Pretplata

 
Cena pojedinačnog štampanog primerka naučnog časopisa Temida iznosi 750 dinara. Pretplata na štampani primerak za 2017. godinu iznosi 3.000 dinara za pojedince i 10.000 dinara za institucije. 

Cena pojedinačnog štampanog primerka naučnog časopisa Temida za inostranstvo je EUR 30. Za inostranstvo pretplata na štampani primerak za 2017. godinu iznosi EUR 60 za pojedince i EUR 120 za institucije.

Cena pretplate obuhvata dostavljanje poštom primerka časopisa Temida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE