Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Temida
     
   
     
  O časopisu  
  Istorijat  
  Uređivačka politika časopisa  
  Redakcija i Savet časopisa  
  Teme brojeva za 2020. godinu  
  Uputstva za autore i autorke  
     
  Temida u pdf. formatu  
  Pretplata  
  Nagrada Andjelka Milic za 2016. godinu  
     
     
     
     
     
     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE