Video materijali
  Viktimološko društvo Srbije/Alternative tim  
  Film o mestima u kojima VDS sprovodi istraživanje  
  VDS film Između konflikta i mirnog suživota  
  ALTERNATINE ON LINE PLATFORMA – filmovi, intervjui i ostali video i drugi materijali nastali tokom rada na projektu ALTERNATIVE  
  Završna konferencija projekta ALTERNATIVE „Pravda i sigurnost u interkulturalnoj Evropi: ispitivanje alternativa“
16-18. novembar 2015, Leuven (Belgija)
 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE