Projekat ALTERNATIVE - Seminari, konferencije, radionice

 


 


Seminar Od konflikta do mirnog života u zajednici, održan u Sijarinskoj Banji (7. i 8. maja 2014. godine), Prijepolju (7. i 8. juna 2014. godine) i Bačkoj Palanci (19. i 20. juna 2014. godine)

 


Regionalna konferencija Bavljenje međuetničkim sukobima u bivšoj Jugoslaviji i mesto restorativne pravde: iskustva i izazovi, Beograd, 30. oktobar 2014. godine

 

Završna konferencija projekta ALTERNATIVE „Prava i sigurnost u interkulturalnoj Evropi: ispitivanje alternativa“
Leuven, Belgija, 16-18. novembar 2015. godine

 

Konferencija za javnost Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava, Medija centar, Beograd, 8. jul 2015. godine

 

Viktimološko društvo Srbije je 8. jula 2015. godine organizovalo konferenciju za javnost pod nazivom Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava, na kojoj su predstavljeni rezultati potprojekta Viktimološkog društva Srbije Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava, koji čini deo šireg projekta ALTERNATIVE. Konferencija za javnost je organizovana u sklopu obeležavanja 10 godina Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje i razvijanja modela Treći put kao nekonfiktnog načina bavljenja sukobima. Na konferenciji za javnost su govorili:

- Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva Srbije: Potprojekat „Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava” u okviru širih aktivnosti Viktimološkog društva Srbije na razvijanju nekonfliktnog načina bavljenja sukobima
- Dr Nikola M. Petrović, istraživač u Viktimološkom društvu Srbije: Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije: nalazi empirijskog istraživanja
- Dr Sanja Ćopić, predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije: Akciono istraživanje Od konflikta do mirnog života u zajednici i razvijanje Priručnika o najboljim praksama primene restorativnih pristupa u interkulturalnom kontekstu
- Ljiljana Žižić, Društvo za toleranciju, Bačka Palanka: Ka dijalogu u multietničkoj zajednici: aktivnosti civilnog sektora u Bačkoj Palanci i Baču
- Mirsad Duran, NVO Nova vizija, Prijepolje: Podsticanje dijaloga u multietničkoj zajednici: aktivnosti NVO Nova vizija u opštini Prijepolje

Saopštenje za javnost

 

Prezentacija nalaza istraživanja Konflikti, sigurnost i pravda u interkulturalnom kontekstu Srbije dostupna je na http://www.mc.rs/upload/documents/saopstenja_izvestaji/2015/konflikti,sigurnost-i-pravda-u-interkulturalnom-kontekstu-srbije.pdf

Snimak konferencije za javnost je dostupan na linku https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=01hEFD47tSM

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE