Projekat ALTERNATIVE -
Alternativni načini reagovanja na kriminalitet i bezbednost "ALTERNATIVE"

 Viktimološko društvo Srbije-VDS jedan je od partnera na realizaciji četvorogodišnjeg istraživačkog projekta Alternativni načini reagovanja na kriminalitet i bezbednost – „ALTERNATIVE“, koji koordinira Katholieke Universiteit Leuven (Belgija). U okviru projekta „ALTERNATIVE“ Viktimološko društvo Srbije sprovodi istraživanje pod nazivom Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava. Pored VDS, na realizaciji projekta „ALTERNATIVE“ sarađivaće i stručnjaci, istraživači i praktičari iz još pet zemalja: Austrije, Belgije, Mađarske, Norveške i Velike Britanije (Severne Irske). Projekat, koji finansira Evropska unija u okviru Sedmog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7 program, br. ugovora 285368), počeo je 1. februara 2012. godine. Prvi sastanak projektnih partnera održan je u Institutu za kriminologiju Univerziteta u Leuvenu (LINC) od 15. do 17. februara 2012. godine.

Projekat „ALTERNATIVE“ ima za cilj da, uz pomoć empirijskih dokaza, omogući alternativno i produbljeno razumevanje načina upravljanja konfliktima u interkulturalnom kontekstu demokratskih društava u cilju uspostavljanja bezbedonosnih rešenja za građane i zajednice. Glavna pitanja ovog istraživačkog projekta su: Na koji način istraživanje može doprineti bezbednijoj i mirnijoj multikulturalnoj Evropi? Kako se može povećati osećaj sigurnosti kod stanovnika primenom alternativnih metoda rešavanja konflikata? Da li je moguće rešiti konflikte između različitih etničkih, verskih i kulturnih grupa pomoću mehanizama restorativne pravde? Kako se sve ovo može meriti i prikazati?

Metodološki pristup će se bazirati na kombinaciji teorijskog i akcionog istraživanja. Teorijsko istraživanje će se fokusirati na tri glavne teme: 1. alternativna epistemologija pravde i bezbednosti, 2. intervencija u konfliktima u interkulturalnim kontekstima i 3. postojeće metode restorativne pravde i njihov značaj za rešavanje konflikata u interkulturalnim sredinama. Akciono istraživanje, koje će biti sprovedeno u četiri države sa različitim vrstama, nivoima i okvirima konflikata, uključiće: konflikte između lokalnog stanovništva i imigranata u javnim stambenim naseljima u Austriji; konflikte romskih i neromskih stanovnika u malom gradu u Mađarskoj, tri različite vrste konflikata vezanih za bande, imigrante i različite verske grupe u Severnoj Irskoj, i konflikte između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji.

Istraživanje Viktimološkog društva Srbije ima za cilj razvijanje alternativnih modela rešavanja postojećih i prevencije budućih konflikata između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji, a koji mogu doprineti zatvaranju ciklusa nasilja i povećanju ukupne bezbednosti građana. Ovo istraživanje će omogućiti dalji, teorijski i praktični, razvoj „trećeg puta“ u bavljenju konfliktima u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, koji je koncipiran u okviru Asocijacije zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, čiji je osnivač i koordinator VDS.

„Treći put“ je nekonfliktan i inkluzivan način komunikacije o prošlosti ljudi sa različitim iskustvima rata i drugih sukoba, koji podrazumeva bavljenje svim žrtvama, izvršiocima i svedocima nezavisno od njihove etničke i druge pripadnosti, odnosno svojstva. Ovaj pristup počiva na međusobnom uvažavanju svih strana u konfliktu, dvosmernoj komunikaciji, brizi o ljudskim pravima, osnaživanju i reintegraciji svih osoba pogođenih konfliktom i primeni niza metoda koji se koriste za saznavanje istine i približavanje sukobljenih strana. Njegov cilj je ponovno uspostavljanje poverenja i pomirenja između različitih društvenih grupa u Srbiji i regionu.

Na osnovu analize dosadašnjih načina rešavanja konflikata, iskustava iz drugih zemalja i akumuliranog teorijskog znanja, istraživanje VDS treba da omogući razvijanje smernica za rešavanje postojećih i prevenciju budućih konflikata između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji, a koje će se bazirati na kombinaciji principa restorativne pravde i drugih modela nenasilnog rešavanja sukoba.

Restorativna pravda, koja predstavlja pristup u rešavanju konflikata (uključujući i kriminalitet), polazi od potreba žrtve, zajednice i učinioca i okuplja sve strane u sukobu kako bi im se pomoglo da na miran način razreše svoje konflikte kroz dijalog i naknadu štete. Različite metode restorativnog načina rešavanja konflikata koriste se u svim evropskim zemljama, uglavnom u oblasti krivičnog pravosuđa, rešavanja sukoba u školama i porodičnih problema. Iako je značaj ovakvog pristupa za rešavanje konflikata u zajednici i njenu bezebednost očigledan, ova oblast je dosad malo istražena.

„Kriminalitet i nesigurnost trebalo bi ponovo razmotriti u njihovoj osnovi. Mi ne treba da ih vidimo samo kao pretnje, već kao izazove i mogućnosti za demokratska i participativna društva“, rekao je prof. dr Ivo Aertsen, koordinator projekta sa Univerziteta u Leuvenu.

„Ovaj izazovan projekat će pružiti uvid u interkulturalne konflikte i mogućnosti primene posredovanja. Kroz korišćenje posredovanja, mi smo u potrazi za alternativnim načinima rešavanja konflikata. Radujem se saradnji sa našim partnerima u ovom poduhvatu!“, rekla je menadžerka projekta dr Inge Vanfraechem sa Univerziteta u Leuvenu.

   
 
Učesnici prvog sastanka projektnog tima u Leuvenu, 15.-17. februar 2012. godine
 

Informacije o projektu „ALTERNATIVE“ mogu se naći na internet stranici www.alternativeproject.eu. Za više informacija o projektu „ALTERNATIVE“, molimo Vas kontaktirajte menadžerku projekta dr Inge Vanfraechem na e-mail: Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, a za više informacija o delu projekta koji realizuje Viktimološko društvo Srbije možete se obratiti dr Sanji Ćopić na 011-3034 232 ili na e-mail scopic@eunet.rs

U Beogradu, 7. maja 2012. godine

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

 

Direktorka VDS

Koordinatorka podprojekta VDS

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE