Primer obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama

 

 

Primer obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama zbog seksualnog zlostavljanja na radnom mestu.

»...Zaposlena sam na mestu prodavačice u butiku. Obraćam Vam se jer već godinu dana trpim razna neprijatna ponašanja od strane šefa. On je pre unapređenja u šefa bio moj kolega, a i tada se ponašao neprikladno i često je pravio seksualne insinuacije na račun mene i drugih koleginica. Od kako je postao šef, njegovo ponašanje se dodatno pogoršalo, pošto je sad počeo da me poziva kod sebe u kancelariju i sl., a kada ga odbijem, on postane neprijatan, počne da viče, vređa i preti otkazom. Zbog ovakve situacije na poslu, dva puta sam bila na bolovanju, a u medicinskoj dokumentaciji je evidentirano da su moje zdravstvene tegobe posledica stresa na radnom mestu...«

Odgovor Službe VDS info i podrška žrtvama:

»...Žao mi je što prolazite kroz tako tešku situaciju, ali je dobro što ste rešili da nam se obratite i potražite pomoć, jer to pokazuje spremnost da se pozabavite situacijom i pokušate da nađete rešenje za problem. Seksualno uznemiravanje na radnom mestu je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva zaposlenog iz sfere polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Bilo bi dobro...

Ako se neko prepozna u ovom iskustvu može nam se obratiti telefonom, elektronskom poštom ili zakazati razgovor u našoj kancelariji.

 

 

 

Primer obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama zbog proganjanja

"...Prošle godine sam se zabavljala sa jednim mladićem koji me je tukao. Tu vezu sam prekinula ali to mladić nije mogao da prihvati. Tada kreće proganjanje... Prati me, preti meni i mojoj majci, postavlja razne neumesne statuse na Fejsbuku. Sada je situacija takva da me jednom moli da se vratim i da se pomirimo, a već sledeći put preti. Obraćala sam se policiji pa su ga pozvali na informativni razgovor gde je sve poricao i cela stvar se na tome završila. Inače je policiji poznat od ranije kao vrlo problematičan. U poslednje vreme su pritisci i proganjanje sve češći pa sam zabrinuta za svoju sigurnost..."

Ako se vama, ili nekome koga poznajete, dešava nešto slično možete nam se obratiti telefonom, elektronskom poštom ili zakazati razgovor u našoj kancelariji.

 

 

 

Dragi prijatelji/ce, prenosimo vam primer obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama zbog zlostavljanja na radnom mestu.

»...Ja sam podnela svom poslodavcu Zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja na radu. Direktor je zahtev pročitao i doneo je Predlog za posredovanje na koji ja treba da dam saglasnost. Ja sam saglasna za posrednika u sporu koga je on odredio ali bih želela da posrednik vodi odvojene razgovore sa strankama u sporu, jer ja tu ženu, od koje trpim mobing, očima ne želim da vidim i da se sa njom direkto sučeljavam. Da li mi je za taj moj zahtev potrebno mišljenje lekara optše prakse o doživljenom stresu i mom psihičkom i zdravstvenom stanju ili jednostavno mogu da podnesem pismeni zahtev da hoću da posrednik vodi odvojene razgovore sa strankama u sporu?... «

Odgovor Službe VDS info i podrška žrtvama:

»...Medijacija može da se odvija na više načina a jedan od njih je i „shutlle“ medijacija koju medijator vodi sa svakom stranom odvojeno. Može da se održi samo po jedan sastanak sa svakom stranom ili više njih, to zavisi od procene medijatora. Medijacija može da rezultira sporazumom koji bi obe strane potpisale a da se pri tom ni jednom ne sastanu ali je, ipak, uobičajeno da se sastanu bar prilikom potpisivanja sporazuma do koga su, tokom medijacije, došle, jer ne treba izgubiti iz vida da je svrha medijacije, između ostalog, da dođe do mirenja strana. Da bi se medijacija odvijala sa svakom stranom odvojeno, dovoljno je da to jedna od strana zatraži pisanim ili usmenim putem od medijatora. Inače, medijator bi, prilikom inicijalnog kontakta sa stranama, trebalo da pita kako žele da se odvija medijacija, a i sam može da donese odluku da sprovede medijaciju na odvojenim sastancima, ako smatra da će to doprineti boljem sporazumu između strana. Međutim, pošto ne znam koliko je medijator u Vašoj radnoj organizaciji, obučen o samom procesu medijacije, Vi, ipak, pripremite i medicinsku dokumentaciju, ako bude neophodno da potkrepite Vaš zahtev. Htela bih da Vam naglasim da bi bilo dobro da imate jasnu i realnu ideju šta želite od postupka medijacije i samog sporazuma i da u tom smislu razgovarate sa medijatorom tokom medijacije. Takođe, ako medijator u Vašoj radnoj organizaciji ima potrebe za teorijskim ili praktičnim informacijama u vezi medijacije, može da nam se obrati...«

Ako se neko prepozna u ovom iskustvu može nam se obratiti telefonom, elektronskom poštom ili postaviti pitanje na stranici sajta.

 

 

 

Često nam se javljaju članovi porodica žrtava nasilja koji imaju potrebu da pomognu svojim najbližim:


“Radi se o mojoj sestri koja trpi nasilje od strane bivšeg supruga. Razvedeni su, ali žive u istoj kući već više od deset godina. Povod nasilja je ljubomora i alkoholizam njenog bivšeg supruga. Jednom je slučaj prijavila policiji a onda je njen život postao pakao.”
 

„Moja majka je žrtva dugogodišnjeg psihičkog i fizičkog nasilja od strane mog oca koji ju je danas opet napao. Na svu sreću moj brat i ja smo bili prisutni i sprečili još gore posledice. Dakle, koja je procedura u ovakvom slucaju? Kako doći do sigurne kuće, da li je pametno prijaviti policiji? Kome se prvo obratiti? Svaki savet u vezi ove tematike mi je dragocen. Molim vas da odgovorite što pre.“
 

“ …Šta mogu da uradim da pomognem sestri, jer je njen suprug skoro svakodnevno fizički maltretira. Moja sestra živi u drugom gradu, ali se ja i moja majka jako brinemo za nju i želimo da joj pomognemo”.

VDS:


Razumljivo je da članovi porodice pokazuju brigu i želju da pomognu svojim najbližima koji trpe nasilje, pogotovo u situacijama kada su žrtve nasilja, iz različitih razloga, u nemogućnosti ili ne žele same da potraže pomoć. Ukoliko žrtva nasilja iz nekih razloga ne može sama da izađe iz te situacije, bitno je da članovi porodice sa njom pažljivo porazgovaraju i ukažu joj šta može preduzeti i kome se obratiti. Takođe, bitno je ukazati žrtvi na rizike (po život i zdravlje) kojima izlaže sebe i decu (ako ih ima) kada trpi fizičko nasilje. Podrška članova porodice je vrlo važna a nekada i presudna da žrtva izađe iz situacije nasilja i u tom smislu VDS se trudi da detaljno informiše članove porodice kako mogu da pomognu žrtvi kao i da ih ohrabri u tim nastojanjima...

Ako ste u navedenim primerima prepoznali situaciju koja je i vama poznata, možete nam se obratiti telefonom, mejlom ili u inbox.
 

 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE