POZIV ZA VOLONTIRANJE
VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
Služba VDS info i podrška žrtvama

 

 

 

 

Želite da proširite svoja iskustva i pomognete drugima, a niste sigurni kako da to učinite?

Prijavite se za volontiranje!

 

 

 

 

 

Volontiranjem činiš dobro sebi, jer stičeš nova iskustva i znanja, upoznaješ sebe, druge ljude i struku, a ujedno činiš dobro za zajednicu i osobe kojima su potrebni pomoć i podrška. Pružamo ti priliku da volontiraš u Viktimološkom društvu Srbije-VDS, Službi VDS info i podrška žrtvama. Ova Služba radi od 2004. godine u okviru Viktimološkog društva Srbije i pruža podršku svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava.

VDS poziva zainteresovane da se prijave za volontiranje u Službi. Zadatak volontera/ki je da pružaju praktične informacije, informacije o pravima i emotivnu podršku žrtvama i njihovim porodicama, u telefonskom ili pisanom kontaktu. Za volontiranje se mogu prijaviti studenti završnih godina studija ili osobe sa završenim fakultetom društvenih nauka (Pravni fakultet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet-psihologija, sociologija, pedagogija i dr).

Zbog osetljivosti osoba sa kojim se radi, za volontiranje u VDS potrebne su sledeće osobine potencijalnih kandidata: otvorenost, komunikativnost, emotivna stabilnost, prilagodljivost, spremnost za kontinuiran rad na sebi i učenje.

Jedan od primarnih kriterijuma za izbor su motivacija i spremnost za dugoročan, kontinuiran volonterski angažman. Nakon selekcije, volonteri/ke će prisustvovati obuci koja će ih konkretnije upoznati s njihovim zadacima i pripremiti za rad sa žrtvama. Obuka za rad sa žrtvama je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije. Nakon završene obuke, volonteri/ke su u obavezi da volontiraju godinu dana u VDS u minimalnom trajanju od 4 sata nedeljno. U radu će vam pomagati stručnjaci, koji će vas usmeravati, pružati podršku i pomoći u sticanju novih znanja.

Ukoliko želite da saznate više o volontiranju i drugim aktivnostima koje sprovodi VDS posetite internet stranicu www.vds.org.rs ili nam se javite na telefon 011-6303022, rado ćemo vam odgovoriti na pitanja.
Poziv za prijavu za volontiranje je otvoren do 28. 2. 2018. godine, a potrebno je poslati CV i pismo motivacije na e-mail: vdsrbija@gmail.com.

   

Jasmina Nikolić
rukovoditeljka Službe VDS info i podrška žrtvama

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE