Povelja počasnog člana Viktimološkog društva Srbije

Statutom Viktimološkog društva Srbije predviđeno je da Društvo može da dodeli priznanje u vidu povelje počasnog člana pojedincima koji su dugogodišnjim radom na području viktimologije posebno unapredili rad Društva i tako dali trajan doprinos ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano.


Upravni odbor je doneo odluku da se povelja počasnog člana dodeli prof. dr Ivi Aertsen-u, profesoru emeritusu na Institutu za kriminologiju Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija) i prof. dr Oliveru Bačanoviću, redovnom profesoru na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, Skoplje, Severna Makedonija.


Prof. dr Ivo Aertsen je profesor emeritus na Institutu za kriminologiju Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija); bio je direktor ovog Instituta od 2012. do 2016. Glavna područja njegovih istraživanja i predavačkog rada su viktimologija, penologija i restorativna pravda. Prof. Aertsen je jedan od inicijatora istraživanja u domenu restorativne pravde i viktimologije na Institutu za kriminologiju u Leuven-u. Jedan je od inicijatora osnivanja Evropskog foruma za restorativnu pravdu krajem 1990tih; bio je prvi predsednik ovog udruženja od 2000. do 2004. Od 2012. do 2018. bio je član Izvršnog odbora Svetskog viktimološkog društva. Prof. Aertsen je angažovan kao ekspert pri UN, Savetu Evrope, OEBS-u i EU za brojne teme koje se odnose na domen njegovog istraživanja. Bio je koordinator projekta ALTERNATIVE, koji je imao za cilj razvijanje alternativnih načina razumevanja pravde i sigurnosti u interkulturalnom kontekstu, a u kome je jedan od partnera bilo Viktimološko društvo Srbije. Glavni je urednik časopisa Restorative Justice: An International Journal. Član je Saveta naučnog časopisa Temida. Jedan je od važnih promotera Viktimološkog društva Srbije u Evropi i svetu. Zbog svega toga Upravni odbor je odlučio da prof. Aertsen-u dodeli Povelju počanog člana.


Prof. dr Oliver Bačanović je redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, Skoplje, Severna Makedonija; bio je dekan fakulteta u periodu od 2013. do 2017. Profesor Bačanović je jedan od utemeljivača viktimologije u Makedoniji i prvi koji je na prostorima bivše Jugoslavije počeo da predaje predmet Viktimologija na jednoj visokoškolskoj ustanovi. Na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ predaje predmete Viktimologija, Maloletnička delinkvencija i Penologija. Profesor Bačanović veoma aktivno sarađuje sa Viktimološkim društvom Srbije od samog osnivanja. Član je Redakcionog odbora naučnog časopisa Temida već dugi niz godina. Učestvovao je na svim dosadašnjim godišnjim konferencijama VDS i najzaslužniji je za afirmaciju Godišnje konferencije VDS u Makedoniji. Dobitnik je Nagrade za doprinos unapređenju prava žrtava, koju mu je Viktimološko društvo Srbije dodelilo 2016. godine zbog doprinosa unapređenju prava žrtava u Makedoniji i u celom regionu bivše Jugoslavije, i afirmaciji viktimologije u Makedoniji i Srbiji, afirmaciji samog Viktimološkog društva Srbije i izgradnji i afirmaciji mladih stručnjaka koji se bave viktimologijom. Zbog svega toga Upravni odbor je odlučio da prof. Bačanoviču dodeli Povelju počanog člana.

 

 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE