Baza podataka organizacija i institucija
koje pružaju pomoć žrtvama

 

Naziv organizacije

Adresa

Tel/fax

E-mail

Web site

Radno vreme organizacije

- BESPLATNE LINIJE -

Besplatna linija za prijavljivanje nasilja u porodici MUP RS

Srbija

0800 100 600

 

www.mup.gov.rs

Svaki dan 24 časa

Besplatna linija Ministarstva prosvete za prijavljivanje vršnjačkog nasilja

Srbija

0800 200 201

 

www.mpn.gov.rs

Radnim danima

07.30 do 15.30 h

SOS linija za nasilje u porodici

(za teritoriju Vojvodine)

Vojvodina

0800 10 10 10

mreža.sos.

vojvodina

@gmail.com

www.sosvojvodina.org

Radnim danima

10.00 do 20.00 h

Sektor unutrašnje kontrole/prijava nepravilnosti u radu policije

Bulevar Zorana Đinđića 104

Novi Beograd

011 312 1555

sukp@mup.gov.rs

 

Svaki dan 24 časa

Savetovalište protiv nasilja u porodici

Beograd

0800 011 011

011 329 1440

011 2441 521

062 304 560

 

savet@eunet.rs

www.sigurnakuca.com

Radnim danima od 10 do 19h, ali žrtve mogu da dobiju podršku i pomoć kao i sklonište van radnog vremena pošto Sigurna kuća u okviru naše organizacije radi 24h

 

Naziv organizacije

Adresa

Tel/fax

E-mail

Web site

Radno vreme organizacije

- OPŠTE SLUŽBE ZA ŽRTVE (MOGU SE OBRATITI ŽRTVE BEZ OBZIRA NA POL, STAROST, VRSTU VIKTIMIZACIJE) -

Viktimološko društvo Srbije

Ismeta Mujezinovića 21/6, 11000 Beograd

011 6303 022 011 2288 040

vdsrbija@gmail.com;

www.vds.org.rs

Radnim danima od 09.30 do 16.00 časova

Novosadski humanitarni centar - Psihološko savetovalište

Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad (kancelarija organizacije); Bulevar vojvode Stepe 1, 21000 Novi Sad (Savetovalište)

 063 694 677 (Savetovalište)

savetovalište.nshc

@gmail.com

www.nshc.org.rs

Kancelarija organizacije (ponedeljak-petak, od 08.00 do 16.00 časova)
Psihološko savetovalište (ponedeljak-subota, od 10.00 do 19.00 časova)
Mobilni timovi rade sa izbeglicama sa teritorije bivše Jugoslavije, sa izbeglicama i migrantima sa Bliskog Istoka.
Postoji i mobilni tim geronto domaćica. Radno vreme se menja u prema potrebama

Centar za individualni razvoj i unapređenje društva – PSIHOZON

 Konjovićeva 1, 25000 Sombor

 064 5383 438

psihozonsombor

@yahoo.com

www.facebook.

com/psihozon/

Radnim danima od 09.00 do 15.00 časova

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI -

Autonomni ženski centar

Tiršova 5a, 11000 Beograd

 SOS telefon: 011 2662 222; Pravna podrška:

011 2656 178

dobre_prakse@azc.org.rs

www.

womenngo.org.rs

Radnim danima, SOS telefon od 10.00 do 20.00 časova
Pravni telefon svim radnim od 10.00 do 12.00 časova, dodatno ponedeljkom, utorkom i sredom od 17.00 do 20.00 časova i četvrtkom od 18.00 do 20.00 časova

BIBIJA - Romski ženski centar

 Despota Đurđa 5, 11000 Beograd

011 3286 234

bibija@eunet.rs

www.bibija.org

Radnim danima od 09.00 do 17.00 časova
Mobilni timovi vikendom od 10.00 do 17.00 časova

Iz kruga - Beograd

 Grčića Milenka 4b, 11000 Beograd

011 3448 045

sos-telefon@izkruga.org

www.izkruga.org

Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova

Romski centar za žene i decu Daje

 Gostivarska 28, 11000 Beograd

063 340 365; 060 1318 355; 011 3987 898

nadadjurickovic@

gmail.com

www.

romadaje.org

Radnim danima i vikendom od 10.00 do 18.00 časova, a na mobilne telefone 24 časa

Klub žena Hera

 Bačka 1, 24300 Bačka Topola

024 714 140

herawomen@gmail.com

 

Radnim danima od  09.00 do 17.00 časova

SOS za žene i decu žrtve nasilja

 Lole Ribara 2/8, 16210 Vlasotince

016 876 202

 sos.vlasotince@

gmail.com

 

Radnim danima od 10.00 do 14.00 časova  i od 18.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi od 18.00 d0 20.00 časova

Centar za prava žena Vršac

 Mihajla Pupina 36a, 26300 Vršac

069 3696 930

 centarvrsac@yahoo.com

 

Radnim danima 15.00 do 20.00 časova

Centar za podršku ženama Kikinda

 Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda

023 0437 343; 0800 101 010

 podrska1@mts.rs

www.

podrska.org.rs

Radnim danima i vikendom od 08.00 do 22.00 časova

Oaza Sigurnosti

 Dečanska 12, 34000 Kragujevac

063 1029 833

 info@oazasigurnosti.rs

www.

oazasigurnosti.rs

Radnim danima od 08.00 do 14.00 časova
Mobilni timovi od 08.00 do 14.00 časova

"Iz kruga - Kragujevac"

 Vojvode putnika 63, 34000 Kragujevac

034 358 238; 063 1748 764

 office.kg@izkruga.org;

slavicaizkruga71@gmail.com

 

Radnim danima od 08.00 do 15.00 časova

Udruženje Fenomena

 Crvenog Krsta 64, 36000 Kraljevo

069 3355 706

 soskraljevo@gmail.com

www.

fenomena.org

Radnim danima i vikendom 24 časa

Udruženje građana - Žene za mir

 Svetozara Markovića 35, 16000 Leskovac

016 237 300; 016 237 301

 zenemir@ptt.rs; office@womenforpeace.

org.rs

www.womenforpeace.org.rs

Radnim danima od 10.00 do 14.00 časova i  od 17.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi od 10.00 do 14.00 časova

Udruženje Romkinja - Osvit

 Vinaverova 46, 18000 Niš

018 515 318; 0800 100 909

 anaosvit@gmail.com

 www.osvit.rs

Radnim danima i vikendom 24 časa

Iz kruga - Vojvodina

 Bulevar vojvode Stepe 67, 21000 Novi Sad

021 447 040; 066 447 040

office@

izkrugavojvodina.org

 www.izkrugavojvodina.org 

Radnim danima od 09.00 do 16.00 časova

SOS ženski centar

 Bulevar Oslobođenja 91, 21000 Novi Sad

021 422 740

 sos.telefon@gmail.com

www.sosns.org.rs

Radnim danima od 17.00 do 21.00 časova

Udruženje Roma Novi Bečej

 Đure Jakšića 29, 23272 Novi Bečej

023 774 959

udruzenjeromanb@

gmail.com

 www.udruzenjeromanb.org

Radnim danima od 10.00 do 15.00 časova
Mobilni timovi rade 24 časa

NVO Ženska alternativa Sombor

 Trg Svetog Đorđa 1, poštanski fah 19, 25000 Sombor

025 417 321

 sossombor@gmail.com

 www.zenskaalternativa.org

Radnim danima od 17.00 do 20.00 časova

Zrenjaninski edukativni centar

 

023 581 350; 0800 101 010

 zreduc@gmail.com

 www.

zreduc.org.rs

Radnim danima od 10.00 do 16.00 časova

Udruženje žena Peščanik

 Romanijska 12, 37000 Kruševac

066 006 606

sandglass.ngo@

gmail.com

www.udruzenjepescanik.org

Radnim danima i vikendom, ponedeljak - petak od 10.00 do 14.00 časova, a subotom od 11.00 do 14.00 časova

Udruženje žena “Femina” – Smederevska Palanka

 

026 310 841

 femina@verat.net

 

Radnim danima:
ponedeljak i petak 10.00 do 13.00 časova
utorak, sreda, četvrtak 17.00 do 20.00 časova
pravna pomoć sreda 17.00 do 20.00 časova

Ženski centar Užice

 Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

0800 333 445

womencenue@gmail.com

www.

womcenue.org.rs

Radnim danima od 08.00 do 20.00 časova

Ženski istraživački centar

Niš

018 4235 786

063 8262 751

ziceknis@gmail.com

www.zicni.org.rs

Radnim danima

11.00 do 13.00 časova

Centar za devojke

Niš

018 203 033

060 3616 859

centarzadevojke@

gmail.com

www.centarzadevojke.org.rs

Radnim danima

09.30 do 15.00h i na jezicima nacionalnih manjina

SOS telefon

Udruženje DamaD

Novi Pazar

020 332 755

office@kcdamad.org

www.

kcdamad.org

Radnim danima

10.00 do 21.00h

Pravna pomoć

Subotom

11.00 do 14.00h

 

 

- SIGURNE KUĆE/SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA -

Savetovalište protiv nasilja u porodici – Beograd

Beograd

011 3291 440; 0800 011 011; 011 2441 521
Tel. dostupan van radnog vremena je

062 304 560

 savet@eunet.rs

www.sigurnakuca-beograd.com

Radnim danima od 10.00 do 19.00 časova ali žrtve mogu da dobiju podršku i pomoć kao i sklonište van radnog vremena pošto Sigurna kuća u okviru naše organizacije radi 24 časa

Sigurna kuća Vranjska banja

Vranjska banja

 

 sigurnakucabanja@

gmail.com

 

Radnim danima i vikendom od 08.00 do 20.00 časova i pasivno noćno dežurstvo

Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima – Zrenjanin

Zrenjanin

064 6488 100; 064 6488 103

 sigurnakucazr@

gmail.com

 

Radnim danima i vikendom 24 časa

Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Jagodina

Jagodina

035 8222 456; 035 240 030

 csrjag@ptt.rs

www.

csrjagautentic.net

Radnim danima  i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade od 07.30 do 15.00 časova

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica –Kragujevac

Kragujevac

065 6120 490

 kneginjaljubica@

gmail.com

 

Radnim danima i vikendom 24 časa

Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Leskovac

Leskovac

064 8986 697

leskovac.csr@

minrzs.gov.rs

 

Radnim danima i vikendom 24 časa

Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Niš

Niš

018 521 210

 sigurnakucanis@

gmail.com

 

Radnim danima i vikendom, 24 časa

Sigurna ženska kuća – Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem – Novi Sad

Novi Sad

021 6465 746

 sigurnazenskakuca@

csrns.org.rs

www.csrns.org.rs

Radnim danima i vikendom 24 časa

Sigurna kuća Pančevo pri Centru za socijalni rad “Solidarnost”- Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Pančevo

Pančevo

 0800 100 113

 skpa2012@yahoo.com

 www.sigurnakucapancevo.rs

Radnim danima i vikendom:
SOS telefon, radnim danom, od 09.00 do 19.00 časova,
Individualni savetodavni razgovori, po zakazanom terminu, radnima danom, od 08.00 do 12.00 časova.
Usluga smeštaja se pruža 24/7, kroz redovan rad (radnim danom od 07.00 do 19.00 časova stručne službe), i pasivno dežurstvo (noću, vikendom, i praznicima)

Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad -  Priboj

Priboj

 033 2452 253

 centarpriboj@

opentelekom.rs

 www.csrpb.rs

Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Smederevo

Smederevo

062 608 080

 

 

Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

Sigurna kuca pri Centru za socijalni rad – Sombor

Sombor

025 460 313; 062 787 933

sigurnakuca.sombor@

gmail.com

 

Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

Sigurna kuća pri Centru za socijalni rad – Šabac

Šabac

064 8277 336; 015 340 000

csrsa@ptt.rs

www.

csrsabac.org.rs

Radnim danima 24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

 

 

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA -

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima

 Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd

 063 610 590

 centar@centarzztlj.rs

www.

centarzztlj.rs

Radnim danima i vikendom 24 časa
Mobilni timovi 24/7

Prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima

Dežurni operativni centar u Upravi granične policije

Srbija

011 3117 679

ozs@mup.gov.rs

 

Svakog dana 24 h

NVO Atina

 Ćustendilska 28, 11000 Beograd

 061 6384 071

jelena.hrnjak@

atina.org.rs

www.atina.org.rs

Radnim danima i vikendom 08.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi imaju pasivno dezurstvo.
Kada se radi o trgovini ljudima, po pozivu izlazi se na teren  24/7.

ASTRA

Beograd

 011 7850 000

 sos@astra.rs

 www.astra.rs

Radnim danima i vikendom
SOS telefon je dostupan radnima danima od 09.00 do 17.00 časova, a mobilni telefon  24 časa
Mobilni timovi rade 24/7

 

 

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ DECI ŽRTVAMA NASILJA -

Centar za integraciju mladih

 Vukasovićeva 2, 11000 Beograd

 062 1915 650

marko.tosic@cim.org.rs

www.cim.org.rs

Radnim danima od  08.00 do 18.00 časova
Vikendom od 11.00 do 16.00 časova
Mobilni timovi se angažuju po potrebi

Nacionalna dečija linija Srbije / Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

 

116 111

 

www.nadel-decijalinija.org

Radnim danima i vikendom, 24 časa

SOS linija za prijavljivanje nestale dece

Evropska linija

116 000

 

 

Svakog dana 24h

Prihvatilište za zlostavljanu decu “J.J.Zmaj”, upućivanje preko CSR za decu iz cele Srbije

Srbija

011 3970 749

office@zcodo.rs

 

Svakog dana 24 h

Dečiji romski centar

Beograd

064 1320 215

dec.rom.centar@ptt.rs

 

Svakog dana 24 h

Zaštita dece od zloupotrebe u pornografske svrhe na internetu MUP RS

Srbija

 

childprotection@

mup.gov.rs

www.mup.gov.rs

Svakog dana 24 h

Centar za reintegraciju i aktivizam

Podrška deci čiji roditelji su u zatvoru

Beograd

062 8013 715

 

 

Radnim danima

09.00 do 16.00h

Brankica Tarbuk Janković

ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ -

Kancelarija za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici - GO Zvezdara

 Bulevar kralja Aleksandra 77, Beograd

 011 3405 639

 leila.ruzdic@

zvezdara.org.rs

 

Radnim danima od 12.00 do 13.00 časova i utorkom od 16.00 do 18.30 časova

Opština Vračar

Njegoševa 77

(soba 701)

Beograd

011 3081 507

 

 

Radnim danima

09.00 do 13.00 časova

Milesa Mitrović

Opština Čukarica

Mesna zajednica Železnik

Darinke Radović 35

011 2571 092

 

 

Radnim danima

09.00 do 12.00 časova

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti

 Bulevar Despota Stefana 53 Beograd

 

bcm_bgd@yahoo.com

www. bcm.org.rs

Radnim danima

 09.00 do 17.00 časova

Pravni fakultet Univerziteta Union

Lični dolazak

Bulevar maršala Tolbuhina 36

Beograd

 011 2095 501

pravna.klinika@

pravnifakultet.rs

 www.

pravnifakultet.rs

 Radno pravo (mobing)

sreda 17.00 do 18.30h

Porodično pravo

utorak 17.00 do 18.30h

Medicinsko pravo

Četvrtak 17.00 do 18.30h

( u periodu oktobar-decembar i mart-maj)

Pravna klinika

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Lični dolazak

Bul.K.Aleksandra 67

(Soba 217)

 

 

www.ius.bg.ac.rs

Porodično pravo

Sreda 15.00 do 20.00 h

Obligaciono pravo

Sreda od 17:10h

Krivično pravo

Sreda od 19h

Autonomni ženski centar-pravna pomoć ženama žrtvama nasilja

Beograd

011 2656 178

azc@azc.org.rs

www.womenngo.org.rs

Radnim danima

10.00 do 12.00 časova

Pon/uto/sreda

17.00 do 20.00 časova

 

 

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ZAPOSLENIMA KOJI NE MOGU DA OSTVARE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA -

Udruženje građana "NO Mobbing" Ljudi protiv mobinga

Bulevar Arsenija Čarnojevica 161, 11000 Beograd

 064 2127 880

 nomobbing.bg@

gmail.com

 www.

nomobbing.org.rs

Radnim danima 09.00 do 22.00 časa
Mobilni timovi se angažuju po potrebi i dogovoru.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

Мakedonska 4, 11000 Beograd

 011 3131 418

kabinet@ramrrs.gov.rs

 www.

ramrrs.gov.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Zdravstvena zaštita

Ambulanta za mobing

Institut za medicinu rada

Deligradska 29

Beograd

011 3400 942

011 3400 980

 

info@imrs.rs

 

www.imrs.rs

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

Republičko sedište Inspekcije rada/za celu Srbije

Bul. umetnosti 10

Beograd

011 2017 485

011 2017 194

inspekcija@minrzs.gov.rs

www.

minrzs.gov.rs

Radnim danima

07.30 do 15.30 časova

Odsek Inspekcije rada

Beograd

011 2753 689

 

www.

minrzs.gov.rs

Radnim danima

07.30 d0 15.30 časova

Upravna inspekcija nadležna za radne odnose u okviru drž. uprave

Beograd

011 3113 459

 

www.

mduls.gov.rs

Radnim danima

07.30 do 15.30 časova

Sindikat banki

BOFOS

Beograd

011 3335 192

bofos@sindikat.rs

www.bofos.org.rs

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

Savez samostalnih sindikata Srbije

Beograd

011 3231 505

 

www.sindikat.rs

Radnim danima

09.00 do 17.00 časova

Udruženje građana Stop mobing Srbija

Srbija

066 8552 024

 

www.stopmobing srbija.rs

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

 

 

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA -

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

Kneza Miloša br 4, Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd

 011 3344 235

 office@yucom.org.rs

 www.

yucom.org.rs

Radnim danima od 11.00 do 16.00 časova

Republički zaštitnik građana

Deligradska 16

011 2068 100

064 8768 505

zastitnik@zastitnik.rs

www.

ombudsman.rs

Prijem stranaka radnim  danima

09.00 do 16.00 časova

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman

 Bulevar Mihajla Pupina 25

 Novi Sad

 021 4874 144

 office@

ombudsmanapv.org

 www.ombudsmanapv.org

Radnim danima od 08.00 do 16.00 časova

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Beogradska 70

Prijem građana:

Nemanjina 22

011 2438 020

011 2436 464

 

poverenik@

ravnopravnost.gov.rs

 

www.ravnopravnost.gov.rs

Radnim danima

08.30 do 16.30h

Prijem građana utorkom i četvrtkom

Praxis

Beograd

011 3444 482

011 3444 484

 

bgoffice@praxis.org.rs

 

www.

praxis.org.rs

Ponedeljak-četvrtak

09.00 do 16.00 časova

Praxis

Kraljevo

036 312 658

036 312 659

kvoffice@praxis.org.rs

 

Ponedeljak-četvrtak

09.00 do 16.00 časova

Društvo za toleranciju

Bačka Palanka

060 6202 963

drustvozatoleranciju@

gmail.com

www.

tolerancija.org

Svakog dana 24 h

Odbor za ljudska prava

Bujanovac

017 660 754

063 7797 570

kdnjpmb@gmail.com

 

Radnim danima

10.00 do 17.00 časova

IAN - Međunarodna mreža pomoći

Đure Daničića 5, Beograd

 011 3229 732; 011 3660 408

 office@ian.org.rs

 www.ian.org.rs

Radnim danima od 09.00 do 16.00 časova

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12 (četvrti sprat), Beograd

 011 3349 766

 office@hlc-rdc.org

 www.hlc-rdc.org

Radnim danima od 09.00 do 17.30 časova

Odbor za ljudska prava Vranje

Poštanski fah 191, Vranje

 017 410 822; 066 410 822

 sosvranje@hrcvr.org

 www.hrcvr.org

Radnim danima SOS Telefon od 10.00 do 20.00 časova
Vikendom od 17.00 do 20.00 časova

Odbor za ljudska prava Leskovac

Svetozara Markovica 37/2, Leskovac

 016 215 922

 nesic@eunet.rs

 www.humanrightsle.org

Radnim danima i vikendom od 8.00 do 14.00 časova  i od 17.00 do 20.00 časova
Mobilni timovi rade po pozivu

Odbor za ljudska prava Niš

Niš

018 526 232

028 526 233

office@chrin.org.rs

 

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

Odbor za ljudska prava Negotina

JNA 3b

Negotin

 019 541 955; 0800 008 007

 office.negotin@chris-network.org

 www.chris-negotin.org

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

Odbor za ljudska prava Niš

Obrenovićeva bb, TPC Kalca LAM.B-IIsprat-42, Niš

 0800 008 007; 018 526 232

 office@chrin.org.rs

 www.chrin.org.rs

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova
Mobilni tim se angazuje na osnovu potrebe, ne postoji striktno radno vreme.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar

Ulica 1. Maja 85/a, Novi Pazar

 020 323 011

 sanodbor91@gmail.com

 www.

san-odbor.org

Radnim danima

10.00 do 16.00 časova

Chris kancelarija

Građanski forum

Novi Pazar

020 313 270

Office.novipazar@chris-network.org

 

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

Urban In

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Novi Pazar

020 331 570

urbanin@gmail.com

www.

urbanin.org.rs

Ponedeljak-subota

10.00 do 22.00 časova

 

 

- ORGANIZACIJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJU MENTALNIH POREMEĆAJA-

Udruženje za podršku ljudima sa neurozom "Herc"

Cvetanova ćuprija 103j

 Beograd

062 1231 124

hercudruzenje@

gmail.com

www.herc.org.rs

Radnim danima i vikendom, ne postoji fiksno radno vreme

 

 

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ KOD DISKRIMINACIJE I NASILJA PREMA LGBT OSOBAMA -

MUP RS

Odeljenje za rad policije u zajednici

Srbija

011 281 2035

 

 

Radnim danima

08.00 do 16.00 h

MUP

Oficir za vezu LGBT

Beograd

 064 892 6923

 

 

Aleksandar Stojmenović

MUP

Oficir za vezu LGBT

Beograd

064 892 3193

 

 

Sretko Pjanović

MUP

Oficir za vezu LGBT

Beograd

064 892 3197

 

 

Rade Blagojević

GAYTEN-LGBT SOS tel.za podršku LGBT osobama

Srbija

011 292 0067

transgayten@gmail.com

www.

transserbia.org

Radnim danima

11.00 do 15.00h

Ponedeljkom

17.00 do 20.00h (podrška lezbejkama)

Labris-organizacija za lezbejska prava

Beograd

011 322 7408

064 700 8293

labris@labris.org.rs

www.labris.org.rs

Radnim danima

10.00 do 16.00 h

 

 

- ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU POMOĆ ŽRTVAMA RATA -

Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova 1991-1999

Novi Sad

021 544 092

czrt@eunet.rs

www.

wartauma.org

Ostavlja se kontakt na tel.sekretarici

Udruženje Ratni veterani Srbije za mir

Vlasotince

016 877 740

 kosticnovica@gmail.com

 

Radnim danima

09.00 do 16.00 časova

 

 

- SLUŽBE ZA POMOĆ I PODRŠKU SVEDOCIMA I OŠTEĆENIMA PRI VIŠIM SUDOVIMA -

Viši sud  Beograd - Služba za pomoć i  podršku  svedocima i oštećenima - odeljenje za ratne zločine

Ustanička 29, Beograd

 011 3082 644

 slavica.pekovic@

gmail.com

 www.bg.vi.sud.rs

Radnim danima i vikendom od 08.30 do 19.00 časova

Viši sud u Beogradu- Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima - odeljenje za maloletnike

Katanićeva 15, Beograd

 011 6354 523

 

 www.bg.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Valjevu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Karađorđeva br.48

Valjevo

 014 294 282

 uprava@va.vi.sud.rs

 www.

visisudva.com

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Vranju - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Kralja Stefana Prvovenčanog br.1, Vranje

 017 422 710; 017 422 711

 jelena.dimitrijevic@

vr.vi.sud.rs

 www.vr.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Zaječaru -  Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Generala Gambete bb

Zaječar

  019 421 111; 019 422 133

 uprava@za.vi.sud.rs

www.za.vi.sud.rs

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Zrenjaninu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

  Kej 2. oktobra broj 1

Zrenjanin

 023 564 712;  023 560 077

 uprava@zr.vi.sud.rs

 www.zr.vi.sud.rs     

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Jagodini – Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Kneginje Milice 86, Jagodina

 035 252 277

 uprava@ja.vi.sud.rs 

 www.ja.vi.sud.rs   

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Kragujevcu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Trg Radomira Putnika br. 4, Kragujevac

  034 353 593

  uprava@kg.vi.sud.rs 

 www.kg.vi.sud.rs  

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud Kraljevo - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Karađorđeva 5, Kraljevo

 036 313 353

 uprava@kv.vi.sud.rs

 www.kv.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Kruševcu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Trg kosovskih junaka broj 3, Kruševac

 037 429 589

 uprava@ks.vi.sud.rs

www.ks.vi.sud.rs

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Leskovcu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

 Pana Đukića br. 13

Leskovac

 016 253 460

 uprava@le.vi.sud.rs

 www.le.vi.sud.rs

Radnim danima 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Negotinu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin

 019 542 366; 019 542 391

 uprava@ne.vi.sud.rs

 www.ne.vi.sud.rs  

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Nišu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Vožda Karađorđa 23, Niš

 018 504 000; 018 527 678

 uprava@ni.vi.sud.rs

 www.ni.vi.sud.rs

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Novom Pazaru -  Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Žitni trg br.16, Novi Pazar

 020 314 391; 020 313 266 

 uprava@np.vi.sud.rs

 www.np.vi.sud.rs 

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Novom Sadu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Sutjeska br. 3, Novi Sad

 021 4876 482; 063 588 793

 jelena.ostojin@

ns.vi.sud.rs

www.ns.vi.sud.rs

Radnim danima od 08.00 do 15.00 časova

Viši sud u Pančevu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Vojvode Radomira Putnika broj 13-15, Pančevo

  013 344 366;  013 345 184

  uprava@pa.vi.sud.rs 

  www.pa.vi.sud.rs; www.visisudpancevo.rs

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Pirotu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

ul. Srpskih vladara 126Pirot

  010 312 447; 010 312 442 

 uprava@pi.vi.sud.rs

 www.pi.vi.sud.rs

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Požarevcu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Jovana Šerbanovića 4, Požarevac

 012 523 886

 uprava@po.vi.sud.rs

 www.po.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Prokuplju - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

21.Srpske Divizije2

Prokuplje

 027 321 667

 uprava@pk.vi.sud.rs

 www.pk.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Smederevu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Trg republike 2, Smederevo

 026 4646 666

 uprava@sd.vi.sud.rs

www.sd.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Somboru - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Venac Stepe Stepanovića bb, Sombor

 025 412 163

 

www.so.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Sremskoj Mitrovici - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Svetog Dimitrija br.39

Sremska Mitrovica

022 600 100; 022 600 126

uprava@sm.vi.sud.rs 

 

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Subotici - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Senćanski put br.1

Subotica

 024 554 111;  024 559 170

 uprava@su.vi.sud.rs  

 www.su.vi.sud.rs 

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Užicu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Nade Matić br.6, Užice

 031 513 105; 031 513 245 

 uprava@ue.vi.sud.rs   

 www.visi-sud-uzice.org.rs 

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Čačku - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Cara Dušana 6, Čačak

  032 222 252 

 uprava@ca.vi.sud.rs 

 www.ca.vi.sud.rs

Radnim danima od  07.30 do 15.30 časova

Viši sud u Šapcu - Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Gospodar Jevremova 8, Šabac

 015 346 953

 uprava@sa.vi.sud.rs

 www.sa.vi.sud.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

 

 

- SLUŽBE ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA -

Više javno tužilaštvo u Beogradu – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Katanićeva br.15 Beograd

064 8324 508;

011 635 2861

služba.za.informacije@

beograd.ok.jt.rs

 www.bg.vi.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal

Prijavljivanje nasilja/proganjanja na internetu

Savska 17a

Palata pravde

Beograd

011 3601 272

vtk@beograd.vtk.jt.rs

 

Radnim danima od

07.30 do 15.30 časova

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Bulevar Zorana Đinđića br.104, Beograd

011 6354 447

sluzbazainformisanje@

prvo.os.jt.rs

www.prvo.os.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Ustanička 29, Beograd

064 8324 150;

011 308 2737

sluzba.za.informisanje@

tok.org.rs

 www.tok.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Valjevu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Vuka Karadžića 5,

Valjevo

064 8819 480;

014 295 751

vjtva.sluzbapomoci@

mts.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Vranju - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Stefana

Prvovenčanog br 1 Vranje

017 422 133

info@vr.vi.jt.rs

www.vjt-vranje.org.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Zaječaru - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Generala Gambete bb

Zaječar

019 442 180

vjtzajecar.info@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu- Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Kej 2.Oktobra br.1

Zrenjanin

064 8324 967;

023 563 684

vjtuzilastvo.zr@

gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Jagodini - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Kneginje Milice 88

Jagodina

035 221 801

vjtjagodina@gmail.com; sluzbazainformacije@

gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Kneza Mihaila 2

Kragujevac

034 352 859

sluzbazapodrsku.vjtkg@

gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Kraljevu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Karađorđeva br. 5

Kraljevo

036 323 399

vjtkraljevo@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Kruševcu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg kosovskih junaka br. 3

Kruševac

037 413 617

visetuzks@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Leskovcu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Pana Đukića br. 13 Leskovac

016 253 810

vjtleskovac@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Negotinu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg Stevana Mokranjca br. 1

Negotin

019 542 364

vjtnegotin@mts.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Nišu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Vožda Karađorđa 23

Niš

 018 504 175

 info@ni.vi.jt.rs

 www.ni.vi.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Žitni trg bb

Novi Pazar

020 323 888

uprava@np.vi.jt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo Novi Sad - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Sutjeska broj 3 Novi Sad

021 4876 444; 061 529 433

 vjtns@sbb.rs

 www.ns.vi.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Pančevu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Vojvode Radomira Putnika 13-15 Pančevo

064 8324 637;

013 345 482

sluzbazapodrskuvjtpa@

gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Pirotu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Srpskih vladara 126а

Pirot

010 324 619

visetuzilastvo.pirot@

mts.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Požarevcu - Služba za informisanje oštećenih lica i

svedoka

Jovana Šerbanovića 4, Požarevac

065 8819 373;  064 8819 347;

012 523 789

 sipos.vjtpo.@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Prokuplju - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

21. Srpske divizije br.1

Prokuplje

027 321 076

vjtprokuplje2@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Smederevu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg Republike 2

Smederevo

026 613 454

sluzba.informisanja@

gmail.com

 www.sd.vi.jt.rs

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici – Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Trg Svetog Dimitrija br. 39

Sremska Mitrovica

022 600 161

visejtsm@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Somboru - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Njegoševa br. 4 Sombor

025 412 271

visejtsombor@sbb.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Subotici - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Senćanski put 1 Subotica

064 8324 975;

024 558 261

vjtsubotica@gmail.com

 

Radnim  danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Užicu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Nade Matić br. 6

Užice

031 512 936

visejtuzice@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Čačku - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Ul.Cara Dušana 9

Čačak

032 222 269

vjtca@eunet.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.30 časova

Više javno tužilaštvo u Šapcu - Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

Gospodar Jevremova br. 8 Šabac

015 346 949

 vjtsabac@mts.rs

 

Radnim  danima od 07.30 do 15.30 časova

 

 

 

-          JEDINICE ZA PODRŠKU DECI  ŽRTVAMA I SVEDOCIMA U SUDSKOM POSTUPKU -

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece

 Braće Jerković 119

Beograd

 011 3987 398; 063 202 948

 ivana.djukic@czodo.rs

 www.

zvecanska.org.rs

Radnim danima i vikendom, 24 časa
Mobilni timovi  od 08.00 do 16.00 časova

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica - Kragujevac

 

 065 6120 490

 kneginjaljubica@

gmail.com

 

Radnim danima i vikendom 24 časa

Dom za decu i omladinu Duško Radović - Jedinica za podršku deci  žrtvama i svedocima u sudskom postupku

 Gutenbergova 4a, Niš

 060 0816 362

 marijamarkovic@domduskoradovic-nis.rs

 

Radnim danima od 08.00 do 16.00 časova
Mobilni timovi radni danima od 08.00 do 16.00 časova

Ustanova za decu i omladinu "Dr Milorad Pavlović"

 Dečije selo 1-13; 2a i 2b

Sremska Kamenica            

 060 4460 088

 bojanatankosic@

yahoo.com

 www.

decijeselo.org.rs

Radnim danima od 07.00 do 15.00 časova

 

 

- RAZNI TELEFONI -

Otvorena linija carinske uprave

Prijavljivanje korupcije i nepravilnosti u radu carinika

 

064/732

 

www.carina.rs

Radnim danima

08.00 do 16.00h

Nacionalna organizacija za obolele od retkih bolesti

 

 0800 33 31 03

 

www.norbs.rs

Radnim danima

10.00 do 18.00 h

Centar za prevenciju SIDE i polno prenosivih bolesti

Savetovalište za obolele i njihove porodice

Beograd

011 2432 192

 

 

Radnim danima

08.00 do 16.00 h

NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Beograd

 065 9697 999

 

 www.neostart.org

Radnim danima

10.00 do 16.00 h

Sindikat srpske policije

Užice

 

031 524 734

centrala@ssp.org.rs

www.ssp.org.rs

Radnim danima

09.00 do 16.00

 

 

                                                   CENTRI  ZA  SOCIJALNI  RAD

Centar za socijalni rad Ada

 

Trg oslobođenja br.1, Ada

024 851 039

csrada@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Aleksandrovac

Vinogradska br.6, Aleksandrovac

037 751 276

aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Aleksinac

Dr Buecka br.9, Aleksinac

018 804 507;

018 808 024,

018 808 015

csraleksinac@beotel.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Alibunar

Save Munćana br.3, Alibunar

013 641 167

csralibunar@hotmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Apatin

Svetozara Miletića br.6, Apatin

025 772 047

info@csrapatin.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Aranđelovac

Kralja Petra I br.2/a

034 720 274

arandjelovac.csr@minrzs.gov.rs; csr.ar@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Aranđelovac, odeljenje Topola

Milivoja Petrovića-Blaznavca br.6, Topola

034 720 963

csr.to@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Arilje

Svertog Ahilija br.53/2, Arilje

031 891 704

arilje.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Babušnica

Paše Ivkovića br.26, Babušnica

010 385 260

 

csrbabusnica@hotmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bajina Bašta

Rajka Tadića br.2, Bajina Bašta

031 869 023

bajinabasta.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Batočina

Gavrila Principa br.7, Batočina

034 6842 309

mcsrbatocina@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Batočina, odeljenje Rača

Karađorđeva br.46, Rača

034 751 266

csrraca@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Batočina, odeljenje Lapovo

Ratnika solunca bb, Lapovo

034 851 226

 

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bač

Bačka 4, Bač

021 770 251

bac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bačka Palanka

Jugoslovenske armije br.23, Bačka Palanka

021 6045 585

backapalanka.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bačka Topola

Petefi Brigade br.20, Bačka Topola

024 715 810

csrbt@stcable.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bačka Topola, odeljenje Mali Iđoš

Glavna br.32, Mali Iđoš

024 731 434

csrbt@stcable.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bački Petrovac

Narodne Revolucije br.7, Bački Petrovac

021 780 057

centarpetrovac@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bela Palanka

Srpskih Vladara br.51, Bela Palanka

018 855 039

centar_bp@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bela Crkva

Dejana Brankova br.5, Bela Crkva

013 851 165

 

centarbc@gmail.com

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd

Ruska br.4, Beograd

011 2650 329

beograd.csr@minrys.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Barajevo

Svetosavska br.87b

011 8300 401

 

barajevo@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Voždovac

Admirala Vukovića br.14

011 2461 644

vozdovac@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Vraćar

Maksima Gorkog br.17a

011 2456 546

vracar@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Grocka

Bulevar oslobođenja br.51

011 8503 141

 

grocka.csr@minrys.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Zvezdara

Krfska br.7

011 6414 129

 

zvezdara@gcsrbg.org

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Zemun

Aleksandra Dubčeka br. 2

011 2193 999

zemun@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Lazarevac

Janka Stajčića br.2a

011 8123 298

 

lazarevac@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Mladenovac

Kraljice Marije br.13

011 8231 014

mladenovac@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad beograd, odeljenje Novi Beograd

Tošin bunar br.148

011 3190 191

novi.beograd@gcsrbg.org

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Obrenovac

Kralja Aleksandra I br.8b

011 8721 340;

011 8721 616

obrenovac@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Palilula

Cvijićeva br.110

011 2753 557

palilua@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Rakovica

Miška Kranjca br. 12

011 3051 894

rakovica@gcsrbg.org

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Savski venac

Lomina br.17

011 2643 538

 

savski.venac@gcsrbg.org

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Sopot

Kosmajski trg br.13

011 8251 314

sopot@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Stari grad

Gospodar jevremova br.17a

011 2625 593

stari.grad@gcsrbg.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Surčin

Kosovska br.2

 

011 3140 521

surcin@gcsrbg.org

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Beograd, odeljenje Čukarica

Mihaila Valtrovića br.36a

011 2505 018

cukarica@gcsrbg.org

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bečej

Zelana br.80, Bečej

021 6915 445

becej.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Blace

Sveti Sava bb, Blace

 

027 371 042

blace.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bogatić

Janka Veselinovića br.4, Bogatić

 

015 7786 223

czrbogatic@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bojnik

Trg slobode br.2, Bojnik

016 821 175

bojnik.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Boljevac

Kralja Aleksandra br.5, Boljevac

030 463 324

 

boljevac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bor

Vojske Jugoslavije br.11, Bor

 

030 422 589

csrbor@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Bosilegrad

Georgi Dimitrova bb, Bosilegrad

017 877 106

info@csrbosilegrad.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Brus

Oslobodilačka bb, Brus

037 825 665

csrbrus@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Valjevo

Sinđelićeva 50b, Valjevo

014 221 114

 

valjevo.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Velika Plana

Pionirska br.1, Velika Plana

026 514 825

centarplana@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Veliko Gradište

Sarajevska br.2, Veliko Gradište

0120 629 55

csr.vg@open.telekom.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Veliko Gradište, odeljenje Golubac

Veljka Dugoševića bb, Golubac

012 678 471

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vladimirci

Svetog Save br.22, Vladimirci

015 513 290

vladimircicsr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vladičin Han

Gradimira Mihajlovića br 1a, Vladičin Han

017 473 976

vladicinhan.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vladičin Han, odeljenje Crna Trava

Crna Trava bb

016 811 255

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vlasotince

Nemanjina br.58, Vlasotince

016 871 459

 

vlasotince.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vranje

Zadarska br.2, Vranje

017 423 905

vranje.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vrbas

Maršala Tita br.40, Vrbas

021 706 524

csr@vrbas.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vrnjačka Banja

Žike Valjarevića br.1, Vrnjačka Banja

036 611 120

vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Vršac

Žarka Zrenjanina br.13, Vršac

 

013 839 696

 

czsr@hemo.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Gadžin Han

Miloša Obilića bb, Gadžin Han

 

018 860 050

gadzinhan.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Gornji Milanovac

Lole Ribara br.2, Gornji Milanovac

032 720 405

gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Despotovac

Moravska br.28, Despotovac

035 611 394

csrdes@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Dimitrovgrad

Balkanska br.7, Dimitrovgrad

010 362 688

csr_dimitrovgrad@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Doljevac

Nikola Tesla br.69, Doljevac

018 810 072

 

csrdoljevac@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Žabari

Kneza Miloša br.127, Žabari

012 250 301

 

zabari.csr@minrys.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Žabalj

 

Nikole Tesle br.34, Žabalj

021 831 260;

021 2961 999

zabalj.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Žabalj, odeljenje Titel

Glavna br. 14, Titel

021 861 999;

 021 2961 999

 

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Žitište

Cara Dušana br.15, Žitište

023 822 252

zitiste.csr@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Žitorađa (Dobrič)

 

Vojvode Mišića br.5

027 8362 045

csrzitoradja@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Zaječar

Generala Gambete br.88, Zaječar

019 420 280

zajecar.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Zrenjanin

Narodnog fronta br.2, Zrenjanin

023 534 148

zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Ivanjica

Branislava Nušića br.15, Ivanjica

032 661 609

 

csr.ivanjica@eunet.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Inđija

Vojvode Stepe br.42, Inđija

022 560 526

indjija.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Irig

Nikole Tesle br.4, Irig

022 2462 750

irig.pcsr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Jagodina

 

Ružice Milanović br.1, Jagodina

035 8222 456

csrjag@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kanjiža

Glavni trg br. 4, Kanjiža

024 873 427

csr@kanjiza.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kladovo

Kralja Aleksandra br.42, Kladovo

019 808 488

cs-kladovo@panline.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Knić

Knić bb

034 510 139

csrknic@mts.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Knjaževac

Karađorđeva br.53, Knjaževac

019 731 316

knjazevac.csr@minrys,gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kikinda

 

Semlačka br.10, Kikinda

023 21 169

kikinda.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kovačica

Čaplovičova br.17, Kovačica

013 661 041

 

kovacica.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kovin

Trg Žarka Zrenjanina br.8, Kovin

013 742 985

kovin.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kosjerić

Radiše Petronijevića br.4, Kosjerić

032 782 541

kosjeric.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Koceljeva

Milovana Glišića br.6, Koceljeva

015 556 277

centar.koceljeva@hotmail.com; koceljeva.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad “Solidarnost” Kragujevac

Svetozara Markovića br.43, Kragujevac

034 332 627

kragujevac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kraljevo

Moše Pijade 26a

036 331 744

 

scrkv@mts.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Krupanj

Mačkov kamen br.4, Krupanj

015 681 320

centar_krupanj@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kruševac

Majke Jugovića br.46, Kruševac

037 416 980

direktor1@nadlanu.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kula

Svetozara Markovića br. 6a, Kula

025 722 269

info@csrkula.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kuršumlija

Toplička br.1, Kuršumlija

027 381 730

csrkursumlija@medianis.net

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kučevo

Svetog Save br.213, Kučevo

012 852 369

csrkucevo@ppt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Kučevo-ustanova za odrasle i starije (domsko odeljenje)

 

Braće Ivkovića bb, Kučevo

012 850 999

domsko.odeljenje@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Lebane

Cara Dušana br.70, Lebane

016 843 203

lebane.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Loznica

Bulevar Dositeja Obradovića bb, Loznica

015 889 412

csrloznica2010@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Lučani

Republike br.18, Guča

032 854 370

 

socijalniradguca@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica

Karađorđeva br.8, Ljig

014 3445 241

mcsrsol@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, odeljenje Lajkovac

Vojvode Mišića br.2, Lajkovac

014 3431 229

zcsrlajkovac@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica, odeljenje Mionica

Vojvode Mišića bb, Mionica

014 62 589

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad za Ljubovija

Milana Tešića br.28, Ljubovija

015 561 782

ljubovija.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Ljubovija-ustanova za smeštaj odraslih i starih

Vojvode Mišića br.65, Ljubovija

015 560 060

ustanovaljubovija@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Majdanpek

Svetog Save br.57, Majdanpek

030 581 211

csr_mpek@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Mali Zvornik

Kralja Petra I br.18, Mali Zvornik

015 471 190

malizvornik.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Malo Crniće

Malo Crniće bb

012 280 125

csrcrnice@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Medveđa

Vase Smajevića br.10, Medveđa

016 891 340

 

csrmedvedja@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Merošina

Cara Lazara br.19, Merošina

018 4892 340

centarmerosina@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Negotin

Srbe Jovanovića br.6, Negotin

019 541 404

csrnegotin@open.telekom.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Niš

 

Svetozara Markovića br.41, Niš

018 244 881

office@csr-nis.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad za opštine Nova Varoš

Karađorđeva br.34, Nova Varoš

033 62 880

novavaros.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Nova Crnja

JNA br.110, Nova Crnja

023 815 044

czsradnc@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Novi Kneževac

 

Svetog Save br.1, Novi Kneževac

 

023 081 822

noviknezevac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Novi Pazar

Stevana Nemanje br.198, Novi Pazar

020 312 633

centarnp@open.telekom.rs; novipazar.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Novi Sad

 

Zmaj Ognjena Vuka br.13, Novi Sad

021 2101 400

novisad.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Novi Sad, odeljenje Beočin

 

Omladinska br.54, Beočin

 

021 870 174

beocin.pcsr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Novi Sad, odeljenje Sremski Karlovci

Trg Branka Radičevića br.1, Sremski Karlovci

021 6853 075

 

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Opovo

 

Bratstva i jedinstva br.7, Opovo

 

013 682 443

 

socopovo@yahoo.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Osečina

 

Karađorđeva br.78, Osečina

 

014 451 077

 

 

czsrosecina1@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Odžaci

 

Knez Mihajlova br.41, Odžaci

025 742 142

 

 

odzaci.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Pančevo

 

Filipa Višnjića br.16, Pančevo

013 319 998

 

 

pancevo.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Paraćin

Kragujevačka br.4, Paraćin

035 564 712

 

socradnici@open.telekom.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Petrovac na Mlavi

 

Srpskih vladara br.284, Petrovac na Mlavi

 

 

012 331 473

 

office@csr-petrovac.org

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Petrovac na Mlavi odeljenje Žagubica

Homoljska bb, Žagubica

 

012 7643 313

 

zagubica.pcsr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Pećinci

Slobodana Bajića br.5, Pećinci

 

022 436 028

 

 

socpecinci@yahoo.com

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Pirot

 

Srpskih vladara br.126a, Pirot

 

010 311 203

pirot.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Plandište

 

Vojvode Putnika br.38, Plandište

013 861 025

 

csrplandiste@yahoo.com

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Požarevac

Moše Pijade br.27, Požarevac

 

012 223 681

pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Požega

Nemanjina bb, Požega

031 3816 474

 

centar.pozega@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Priboj

12.januar br.114, Priboj

 

033 2452 253

 

centarpriboj@open.telekom.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Prijepolje

 

Sandžačkih brigada br.11, Prijepolje

033 712 033

yuczsrp@ptt.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Prokuplje

Tatkova br.30, Prokuplje

027 321 757

csr.toplica.prokuplje@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Ražanj

Partizanska bb, Ražanj

037 841 246

csrrazanj@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Raška

 

Svetog Save br.18a, Raška

036 736 692

raska.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Rekovac

Kralja Petra I br.57, Rekovac

035 8710 483

czsrrekovac@gmail.com

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Ruma

Železnička br.128, Ruma

022 474 281

 

ruma.csr@minrzs.gov.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Ruma odeljenje Irig

 

Nikole Tesle br.4, Irig

 

 

022 2462 750

 

 

csririg@open.telekom.rs

 

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Svilajnac

Svetog Save br.62, Svilajnac

035 312 274

 

svilacen@ptt.rs

 

Radnim danima od 07.30 do 15.00 časova

Centar za socijalni rad Svrljig

Hadžićeva br.10, Svrljig

 

018 821 038

 

 

csrsvrljig@yahoo.com

 

Radnima danima od 07.30 do 15.00 časova

 

Centar za socijalni rad Senta

 

Jove Jovanovića Zmaja br.37, Senta

 

024 812 559

 

czsr@cablenet.rs