Online konferencija Viktimološkog društva Srbije
COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava

 

Poštovani/a,
 
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na online konferenciju Viktimološkog društva Srbije pod nazivom COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava koja će se održati 26. i 27. novembra 2020. godine.
 
Konferencija ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja vezanih za uticaj COVID-19 na obrasce viktimizacije, prava i podršku žrtvama u zemljama Balkana. Posebna pažnja biće posvećena posebno osetljivim kategorijama žrtava u doba Covid-19, kao što su žene, deca i starije osobe, kao i izazovima i naučenim lekcijama u vezi sa pružanjem podrške žrtvama uopšte i žrtvama nasilja u porodici i trgovine ljudima posebno. Zaključci i preporuke do kojih se dođe tokom konferencije treba da posluže kao osnov za predlaganje politika i praksi postupanja u kontekstu daljeg širenja virusa COVID-19 ali i u drugim kriznim situacijama, koje će biti zasnovane na poštovanju ljudskih prava, posebno prava žrtava.
 
Kotizacija za konferenciju se ne plaća, ali svaka donacija je dobrodošla. Donacije će biti korišćene za urgentna davanja žrtvama najviše pogođenim virusom COVID-19 i unapređenje kapaciteta i rada službe VDS info i podrška žrtvama. Vašu donaciju možete uplatiti na sledeći  račun VDS: 205-263309-32, kod Komercijalne banke a.d. Beograd.  
 
Molimo Vas da registraciju za konferenciju izvršite ovde
 
Program konferencije možete videti ovde
 
Link za praćenje konferencije i za knjigu apstrakata učesnici će dobiti pre početka online konferencije.
 
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o Konferenciji molimo Vas da se obratite dr Bejanu Šaćiriju na brojeve telefona 011/6303022 i 060/5486421, ili na e-mail  vdsconference@gmail.com
 
Molimo Vas da ovu poruku prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za konferenciju!
 
S poštovanjem,
Jasmina Nikolić
Direktorka Viktimološkog društva Srbije
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE