Dodeljene nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2017. godinu

Na Svečanosti povodom 20 godina VDS uručene su nagrade Viktimološkog društva Srbije. Viktimološko društvo Srbije je 2009. godine ustanovilo tri nagrade:

 • Nagradu za doprinos unapređenju prava žrtava

 • Nagradu za doprinos razvoju nekonfliknog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju ratom i ratnim zločinima „Treći put“

 • Nagradu talentovanom mladom istraživaču/istraživačici

Nagrada za doprinos unapređenju prava žrtava dodeljuje se pojedincima/pojedinkama ili organizacijama koji su svojim aktivnostima ili zalaganjima dali veliki i trajan doprinos unapređenju prava žrtava i ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Društvo osnovano. Dobitnici ove nagrade su:

 • Prof. dr Marc Groenhuijsen, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tilburgu u Holandiji i predsednik Svetskog viktimološkog društva. Prof. dr Groenhuijsen je član Holandske kraljevske akademije nauka i počasni član Viktimološkog društva Srbije. Osnivač je i prvi direktor Međunarodnog viktimološkog instituta INTERVICT u Tilburgu. Ova nagrada mu se dodeljuje za višedecenijski rad i značajan doprinos zalaganjima za prava žrtava i razvoj viktimologije u svetu i Evropi, višegodišnju saradnju sa Viktimološkim društvom Srbije i njegovu podršku i doprinos razvoju Viktimološkog društva i njegove vidljivosti u svetu.

 • Vesna Stanojević, osnivačica i koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici, koje radi od 1996. godine. Savetovalište je osnovano sa ciljem da pomogne ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Sredinom 2000. godine u okviru Savetovališta otvorena je prva sigurna kuća. Danas Savetovalište u svom sastavu ima tri Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja. Savetovalište je pomoglo i podržalo veliki broj žena i dece da izađu iz situacije nasilja i prevaziđu krize u kojima su se našli, uspešno istrajavajući u svom radu više od dve decenije, u velikoj meri zahvaljući upravo zalaganjima i predanom radu Vesne Stanojević.

Nagrada „Treći put“ dodeljuje se pojedincima/pojedinkama ili organizacijama koji su svojim aktivnostima ili zalaganjima dali poseban doprinos razvoju nekonfliknog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju posledicama rata i izgradnji mira u Srbiji. Dobitnik ove nagrade je:

 • Prof. dr Stephan Parmentier, redovni profesor na Pravnom fakultetu Katoličkog univerziteta Leuven u Belgiji, koordinator istraživanja o ljudskim pravima i tranzicionoj pravdi na Institutu za kriminologiju u Leuvenu i Generalni sekretar Međunarodnog udruženja za kriminologiju. Posebno značajna saradnja prof. Parmentier-a sa Viktimološkim društvom Srbije ostvarena je kroz projekat Restorativna pravda i masovna viktimizacija. Studije slučaja Bosna i Hercegovina i Srbija, koji je dao važan doprinos i podršku razvoju i uobličavanju nekonfliktnog i sveobuhvatnog pristupa bavljenju ratom i ratnim zločinima „Treći put”, koji se zasniva na principima restorativne pravde, a koji je razvijen u okviru Asocijacije zajednička akcija ZA istinu i pomirenje, čije osnivanje je iniciralo i radom koordinira Viktimološko društvo Srbije.

Nagrada talentovanom mladom istraživaču/istraživačici dodeljuje se mladima za posebno kvalitetan naučno-istraživački rad iz oblasti viktimologije. Ova nagrada ima za cilj podsticanje mladih za bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti viktimologije. Dobitnice/i ove nagrade su:

 • Zorica Jankov, master defektološkinja, koja je septembra 2017. uspešno odbranila master rad pod nazivom Strah od kriminaliteta na teritoriji opštine Pančevo, pod mentorstvom prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović. U okviru ovog rada, sprovela je empirijsko istraživanje, koje je imalo za predmet ispitivanje straha od kriminaliteta, odnosno rasprostranjenosti ovog fenomena među stanovnicima opštine Pančevo. Ovaj master rad predstavlja celovit rad, koji se bavi važnom i kod nas nedovoljno istraženom temom, i u kome je Zorica pokazala sposobnost za teorijsko i empirijsko istraživanje.

 • Dr Vida Vilić, doktor pravnih nauka, koja je 2016. godine uspešno odbranila doktorku disertaciju pod nazivom Povreda prava na privatnost zloupotrebom društvenih mreža kao oblik kompjuterskog kriminaliteta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, pod mentorstvom prof. dr Miomire Kostić. Izradom doktorske disertacije načinila je važan korak kako bi, na osnovu teorijskog izučavanja i empirijskog istraživanja kompjuterskog kriminaliteta i zloupotrebe društvenih mreža, koje je sprovela, postavila osnov za dalje reforme nacionalnog zakonodavstva, kreiranje javnih politika i razvijanje programa prevencije i zaštite žrtava kompjuterskog kriminaliteta.

 • Bojan Đokić, stručni saradnik–istoričar Muzeja žrtava genocida u Beogradu i student doktorskih studija istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nagrada se Bojanu dodeljuje za njegov dosadašnji istraživački rad, koji je prevashodno bio usmeren na žrtve Holokausta i posledice Drugog svetskog rata i ratova tokom devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije.
   

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE